Devětačtyřicet neuvolněných zastupitelů tak bude měsíčně „brát“ o necelou pětistovku méně. I ti uvolnění členové zastupitelstva, to znamená primátor a jeho pět náměstků, kteří svou funkci v zastupitelstvu mají jako zaměstnání a výši jejich odměn stanoví zákon, ze svého platu přispějí čtyřmi procenty. „Aby to bylo právně čisté, sepíšeme s městem Ostravou darovací smlouvu. Měsíčně tak náměstci do městského rozpočtu přispějí částkou 2200 korun, primátor pak 2420 korun,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Nyní dostává každý z devětačtyřiceti neuvolněných ostravských zastupitelů základní odměnu 1620 korun a příplatek podle počtu obyvatel města ve výši 820 korun měsíčně. Kromě toho ale mnozí z nich pobírají průměrně tři až pět tisíc za práci v radě, výborech nebo komisích města. Ke každé funkci se jim zase přičítá příplatek za počet obyvatel. Neuvolněný zastupitel si tak může ke svému zaměstnání přivydělat měsíčně až 17 970 korun. Tyto peníze nyní pobírají tři městští radní – Dalibor Gříšek (ČSSD), Ivo Hařovský (ČSSD) a Martin Štěpánek (ODS), kterým se odměny od ledna sníží o 720 korun.

Nejnižší odměna zastupitelů je 6530 korun, dostává ji občanský demokrat Radomír Michniak. I on bude mít příští rok o čtyři procenta méně. Většina zastupitelů bude po snížení odměn pobírat za práci 10 200 a 11 440 korun měsíčně.

Kvůli hospodářské krizi bude muset Ostrava příští rok velmi šetřit a být skromnější o dvě miliardy. Zatímco loni touto dobou se mohli ostravští zastupitelé při sestavování rozpočtu docela rozšoupnout a počítat na letošek s osmi miliardami korun, letos bude ouvej. Už nyní schválili metodiku, podle níž půjde plošně o pětiprocentní krácení výdajů. Snižování vlastních odměn je součástí úsporného programu.