Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost, která platí vodné i stočné, budou nové ceny znamenat zvýšení výdajů za rok o necelých pět set korun.

Podle ředitele vodáren Antonína Lázničky bylo jednání o zvýšení cen vody u vedení města, které vlastní necelých třicet procent akcií společnosti, letos obtížnější než v předchozích letech.„Museli jsme hodně dokazovat, proč navýšení potřebujeme. Ale ani po tomto navýšení nedosahujeme v Ostravě průměrné ceny v České republice,“ podotkl ředitel OVAK Antonín Láznička.

Ostrava se se svými cenami vody, které letos činí 56,18 Kč, pohybuje někde uprostřed v žebříčku větších měst. Vodné a stočné je zhruba o deset korun vyšší než v Plzni, poměrně srovnatelné s Prahou či Brnem, ale skoro o třináct korun nižší, než kolik účtují lidem v Kladně a Mělníku. Zdražení OVAK zdůvodňují mimo jiné zvýšením ceny nakupované vody více než o čtrnáct procent. Zhruba dvě třetiny pitné vody, které do vodovodní sítě Ostravy dodávají, totiž OVAK nakupují od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Třetinu pokrývají z produkce podzemních zdrojů.

Kamera odhaluje zloděje vody


Na zvýšení ceny tlačí i rostoucí náklady hlavně na chemikálie, které vodárny potřebují pro čištění odpadních vod, aby plnily limity dusíku. A také náklady na opravy a udržování vodohospodářské infrastruktury, které jsou pro příští rok plánovány ve výši přes sto milionů korun. Na růst ceny automaticky tlačí i fakt, že lidé vodou šetří, používají šetrnější spotřebiče, a její spotřeba tak rok od roku klesá. Osmdesát procent nákladů je totiž konstantních. Obyvatel Ostravy nyní spotřebuje denně 102 litrů vody, před čtyřmi lety to bylo o deset litrů na den více.

Vodárny si nyní chtějí více posvítit na černé odběratele vody. Nedávno si společnost pořídila prutovou kameru, která je schopna proniknout do vodovodní přípojky o vnitřním průměru pouhých 25 milimetrů. Kameru využívají vodárny hlavně tehdy, když řeší reklamace lidí ohledně nedostatečného tlaku nebo průtoku v přípojkách, je však schopna zachytit i neměřené odbočky před vodoměrem. Prvního černého odběratele už vodárny díky nové kameře odhalily.

ROK 2008

vodné 27,08 Kč

stočné 23,98 Kč

celkem 51,06 Kč

(ceny s DPH za metr krychlový)
ROK 2009

vodné 28,60 Kč

stočné 27,58 Kč

celkem 56,18 Kč

(ceny s DPH za metr krychlový)
ROK 2010

vodné 30,31 Kč

stočné 29,12 Kč

celkem 59,43 Kč

(ceny s DPH za metr krychlový)