Začala tak už desátá Tříkrálová sbírka, která potrvá do 14. ledna. Tříkráloví koledníci vycházejí do ulic, aby přinášeli do našich domovů požehnání, vše v duchu motta „Pomozme lidem v nouzi“.

Na6000 koledníků vykoledovalo v ostravsko-opavské diecézi v roce 2009 téměř 10,5 milionu korun. Z těchto peněz byla například hrazena půdní vestavba v Denním centru sv. Josefa ve Frýdku-Místku, Středisko osobní asistence pro zdravotně postižené Charity Ostrava, mobilní hospicová péče Charity Opava. Charita Javorník zakoupila elektrické polohovací postele pro Domov pokojného stáří, podpořeny byly charitní domovy pro seniory, denní stacionáře, pečovatelské služby a další. Část sbírky některé z charit věnovaly na pomoc postiženým takzvanou bleskovou povodní.

Peníze pomohou především seniorům


Výsledek Tříkrálové sbírky 2010 zatím není znám, o jeho využití však mají charity jasno. Z výtěžku budou v ostravsko-opavské diecézi podpořeny především služby pomáhající seniorům a lidem v tíživé situaci. „Největší část je zaměřena na podporu služeb pro seniory a nemohoucí, ať jsou to služby pobytové, či terénní. Další velká část peněz by měla pomoci lidem v tíživé situaci a bez domova, a pak na podporu služeb pro děti a mládež,“ nastínil využití Tříkrálové sbírky 2010 ostravsko-opavský diecézní koordinátor Martin Hořínek.

Koledníci, kteří jsou ústředním motivem Tříkrálové sbírky, opět rozdávají tříkrálové cukříky a kalendáříky. „Vedoucí charitních kolednických skupinek jsou vybaveni zapečetěnou plastovou pokladničkou s logem Charity a průkazkou s plnou mocí, která je opravňuje k nakládání s pokladničkou,“ upozornil Hořínek.