Budou investovat do oprav silnic, škol či domů. Na kulturní nebo sportovní vyžití občanů moc peněz nebude. A více než kdy jindy doufají, že se jim podaří uspět s některou svou žádostí o dotaci. Hlavně z fondů Evropské unie. Peněz v pokladnách ostravských městských obvodů totiž letos bude méně než loni. O pět procent například obvody zkrouhlo na dotacích město Ostrava, a to kvůli nenaplněným daňovým a kapitálovým příjmům.

„U nás to dělá o 699 tisíc korun méně,“ vyčíslila starostka Svinova Hana Hauptová. A nejen to. O další nemalé příjmy přišel Svinov kvůli tomu, že už nevybírá poplatek od desítek prodejců, kteří nabízeli své zboží na takzvaném svinovském platu. „Žádnou velkou akci tak ani nechystáme. I naše příspěvkové organizace pojedou nadoraz. Jejich požadavky byly o hezkých pár milionů vyšší, než jsme jim mohli poskytnout,“ říká Hauptová. Věří přitom, že se obvodu podaří uspět alespoň s některou žádostí z dotačních programů. Připravují například projekt na výstavbu sportovního hřiště či revitalizaci nádvoří u základní školy. „Doufáme, že se nám tak podaří pár milionů uškubnout,“ věří Hauptová.

Místostarostka je optimistka


Také sestavování rozpočtu v Porubě ovlivnila ekonomická krize a výpadek neúčelové dotace z rozpočtu města Ostravy. „Náš rozpočet je na rozpočtu města závislý. Museli jsme optimalizovat a mnohdy minimalizovat veškeré možné výdaje. Šetřit budeme ve všech resortech. Prioritou při tvorbě rozpočtu byl ale požadavek, aby se úsporná opatření co nejméně dotkla obyvatel našeho obvodu. Plánované investiční akce nejsou v žádném případě ohroženy,“ konstatoval starosta Poruby Lumír Palyza. Patří mezi ně především zateplení a modernizace19 budov škol a školek, rekonstrukce ulic a náměstí či postupná výměna oken v obecních bytech.

Moravská Ostrava a Přívoz bude letos hospodařit s částkou přes 342 milionů korun, o 70 milionů nižší než loni. Příjmy Slezské budou nižší o40 milionů. „Rok 2010 nebude jak pro Slezskou Ostravu, tak pro celou Ostravu jednoduchý. Já jsem přesto optimista,“ konstatovala v radničních novinách místostarostka Slezské Ostravy Hana Heráková. Důležité je podle ní rozpočtové prostředky vynakládat smysluplně a hospodárně a hledat všechny možné další zdroje, kterými lze rozpočet vylepšit.

CO LETOS CHYSTAJÍ VYBRANÉ OBVODY

Centrální obvod se pustí do škol

Na kapitálové výdaje pro letošek vyčlenila Moravská Ostrava a Přívoz necelých70 milionů korun. Jsou určeny například na dostavbu Základní a mateřské školy Ostrčilova, kde bude vybudováno osm nových tříd. Více než15 milionů půjde na modernizaci výuky základních škol, které budou vybaveny audiovizuální a počítačovou technikou. Městský obvod chce také dokončit první etapu regenerace sídliště Šalamouna, opravit parkoviště na katedrálním náměstí a začít s revitalizací části Komenského sadů u památníku Rudé armády. Počítá s tím, že zahájí také takzvanou estetizaci prostoru před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze.


Na Dubině budou rekonstruovat podchod

Dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce podchodu na ulici Antonína Poledníka včetně úpravy ploch po obou stranách směrem k nákupním střediskům bude trvat do září 2010. Součástí investiční akce je také vybudování bezbariérových přístupů a instalace kamerového systému. Rekonstrukce podchodu vyjde na42 milionů korun. Celkem bude městský obvod Ostrava-Jih hospodařit s více než700 miliony korun. Na investice vyčlenili téměř 165 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity také na rekonstrukci domovního a bytového fondu a na projektovou dokumentaci na rozšíření Vodního areálu Jih o krytý bazén.


Devatenáct škol a školek v Porubě dostane teplý kabát

Rozpočet městského obvodu Poruba počítá na příští rok s příjmy i výdaji ve výši zhruba 318 milionů korun. Mezi plánovanými investičními akcemi je především zateplení a modernizace19 budov škol a školek, na které se obvodu podařilo získat dotaci, rekonstrukce ulic a náměstí či postupná výměna oken v obecních bytech. Například na projektu rekonstrukce náměstí Boženy Němcové se podíleli sami obyvatelé této lokality, měli možnost diskutovat o svých návrzích s odborníky a sladit své představy s projektanty. Oprava náměstí si vyžádá šest milionů korun. Investice se plánují také v dalších částech Poruby, například v ulici Oty Synka.


Vítkovice upraví hřbitov

Městský obvod Vítkovice bude v tomto roce pokračovat v úpravách hřbitova. Chce rozšířit kolumbárium, nakoupit nové lavičky. Peníze věnuje na opravu komunikací a chodníků. Milion korun padne na opravu části Ocelářské ulice, milion a200 tisíc na ulici Kovářskou, dva a půl milionu na ulici Holubovu. Nemalá částka poputuje na opravy domů – například na Rudné, Lidické, Mírové, Zalužanského či Jeremenkově ulici. Někde se budou vyměňovat okna, jinde čistit fasáda nebo nově dům izolovat, protože si tam lidé stěžovali na vlhkost. Jen samotné udržování domů a jejich opravy spolknou13 a půl milionu korun.


Ve Svinově přibudou parkovací místa

Peněz na investice nemají ve Svinově moc. A tak mnoho změn k lepšímu si nemohou dovolit. Jeden milion korun obvod vyčlenil na rozšíření parkovacích stání na ulici Evžena Rošického, kde mají lidé už dlouhou dobu problémy s místy pro auta. Projektovou dokumentaci, která má vyřešit stejný problém, chce obvod nechat zpracovat i pro ulici Kuršovu. Projektovou dokumentaci obvod nechá připravit i na revitalizaci nádvoří u Základní školy Bílovecká a pro sportovní hřiště na ulici Evžena Rošického, a to aby mohl na realizaci těchto staveb požádat o dotaci. Část peněz obvod vyčlenil i na opravy bytů. Nová okna mají získat například některé cihlové domy blízko svinovského vlakového nádraží.


Zdravotní středisko v Hrušově bude jako nové

Slezská Ostrava bude mít zhruba o40 milionů nižší příjmy. Z toho, co na investice může vyčlenit, chce dokončit rekonstrukci Základní školy Pěší, opravit zdravotní středisko v Hrušově, spravit chodníky, třeba na Koněvově ulici, a pokračovat v zateplování bytových domů spojených s výměnou oken. Dokončit chce také zpracování projektu Regenerace sídliště Muglinov, aby obvod mohl podat žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Městský obvod chce také přebudovat jednu z budov na ulici Na Liščině na azylový dům s deseti byty, kde najdou pomoc rodiny s dětmi a mladí lidé v nepříznivé sociální situaci. Získal na to dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.