Ulice to není pěkná, z jedné strany jsou pozůstatky po zbořených garážích, druhou lemuje několik oprýskaných dvojdomů. Přesto oproti tomu, jak vypadala před rokem, jde o pokrok kupředu.

Některé domy mají vyměněná okna. Sklepy, které byly plné odpadků, jsou vyklizené. Téměř zmizely černé skládky, které se kupily za domy i před nimi. Někde mají nabílené chodby. V jednom z domů dokonce funguje dětský klub a na konci ulice vzniklo malé hřiště s fotbalovými brankami a lavičkami. Hodně práce zde udělali hlavně pracovníci veřejné služby. Tedy nezaměstnaní lidé, kteří se o práci přihlásili na radnici ve Slezské Ostravě.

„Momentálně tu chodí11 lidí, kteří se střídají. Ženy se starají hlavně o úklid, muži pracují venku nebo malují. Každý z nich tu odpracuje30 hodin měsíčně,“ říká Jitka Jašková, sociální pracovnice, která má v jednom z domů malou kancelář. O práci ve veřejné službě je zájem. Pokud totiž lidé minimálně20 hodin měsíčně neodpracují, dávka v hmotné nouzi je jim snížena z 3126 korun na 2020 korun.

Lokalita je problémová


Ulice Riegrova je jednou ze tří takzvaně sociálně vyloučených lokalit ve Slezské Ostravě – je zde soustředěno nejvíce rodin se sociálními problémy. Žijí tu hlavně Romové. Aktivity, aby se zde život lidí zlepšil, zahájil městský obvod už před více než rokem. „Ten, kdo sem chodí často, ty změny vidí,“ poznamenává romský asistent Ladislav Koky z odboru sociálních věcí Slezské Ostravy, který na Riegrovu ulici pravidelně dochází. A dodává, že problémy lidí samozřejmě nezmizely jako mávnutím kouzelného proutku.

Někteří lidé, kteří v této lokalitě bydlí, by chtěli sehnat zaměstnání, ale nebyli zatím úspěšní, jiní touží po lepším bydlení, další nemají vyřešené sousedské vztahy. „Úspěchy se nedostaví hned. S dospělými je to složité. Ale děti tu neuměly ani pozdravit, poděkovat, neměly hygienické návyky. To třeba už je lepší,“ vyjmenovává Koky.

Odloučené pracoviště odboru sociálních věcí bylo zřízeno přímo v jednom z bytů. Pracovnice tu lidem pomáhá řešit problémy s dluhy, kdy prioritou je úhrada dlužného nájemného, aby nebyly rodiny z bytů vystěhovány soudně. Radí jim při vyřizování splátkových kalendářů třeba u dluhů za elektřinu. Nebo poskytuje informace týkající se vyřizování jednotlivých dávek.

V klubu se věnují dětem


„Velmi se osvědčila také spolupráce s občanským sdružením S.T.O.P, které sídlí rovněž na Riegrově ulici. Jejich pracovníci si dokázali najít cestu k místním obyvatelům, což pokládám za velmi pozitivní a šťastné řešení,“ říká starosta obvodu Antonín Maštalíř.

Dobrovolníci ze sdružení se angažují v dětském klubu. Ten vznikl v dalším z bytů, který byl dříve zdevastovaný a později sloužil jako sklad nářadí. Děti se tam scházejí na doučování a ke hrám. V úterýdopoledne si tam přišel hrát třeba pětiletý Ondra Čudek. Natahuje ruku k pozdravu, nestydí se představit ani si popovídat. Do klubu chodí skoro každý den. „Hrát mě baví všechno,“ poznamenal Ondra. Celkem se v klubu schází asi 25 dětí. Každou středu se tu koná výtvarný kroužek a v nejbližší době tu začne i kurz práce s počítači.

Do zlepšování prostředí se zapojili také samotní obyvatelé ulice – například loni na podzim zhotovili branky na dětské hřiště a lavičky. Materiál jim poskytl městský obvod. I v úterýněkteří obyvatelé pracovali na tom, aby se i na Riegrově ulici dalo slušně žít, uklízeli například sníh před domem. Vydrží to? „Přijďte se podívat vedle na ulici Verdiho, je tam vysypaný plný kontejner odpadu,“ volá muž projíždějící na kole.