V Česku se Tříkrálová sbírka koná už podesáté. S plastovou kasičkou bude přes dva tisíce skupinek dětí s doprovodem dospělého v Moravskoslezském kraji koledovat do 14. ledna. Ten, kdo otevře svou peněženku, také neodejde s prázdnou. Dostane od koledníků dárek – balený tříkrálový cukr a papírový kalendářík, v oblastech poškozených loňskou povodní dostanou dárci také vitaminy.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Loni vykoledovalo v ostravsko-opavské diecézi na šest tisíc koledníků téměř 10,5 milionu korun.

Je třeba dávat pozor na podvodníky


Z těchto peněz byla například hrazena půdní vestavba v Denním centru sv. Josefa ve Frýdku-Místku, Středisko osobní asistence pro zdravotně postižené Charity Ostrava, mobilní hospicová péče Charity Opava. Charita Javorník zakoupila elektrické polohovací postele pro Domov pokojného stáří, podpořeny byly charitní domovy pro seniory, denní stacionáře, pečovatelské služby a další. Část sbírky některé z charit věnovaly na pomoc postiženým takzvanou bleskovou povodní.

Z letošního výtěžku budou v ostravsko-opavské diecézi podpořeny především služby pomáhající seniorům a lidem v tíživé situaci. „Největší část je zaměřena na podporu služeb pro seniory a nemohoucí, ať jsou to služby pobytové, či terénní. Další velká část peněz by měla pomoci lidem v tíživé situaci a bez domova, a pak na podporu služeb pro děti a mládež,“ nastínil využití Tříkrálové sbírky 2010 ostravsko-opavský diecézní koordinátor Martin Hořínek.

Podpořili byste formou Tříkrálové sbírky lidi v nouzi? Hlasujte ve Skóre Deníku ZDE!

Ředitel Charity Ostrava Martin Pražák uvedl, že největší část letos vykoledovaných peněz půjde v Ostravě na rekonstrukci azylového domu sv. Františka a rekonstrukci domova pokojného stáří sv. Václava, Charita podpoří i hospic a mobilní hospicovou jednotku.

„Vedoucí charitních kolednických skupinek jsou vybaveni zapečetěnou plastovou pokladničkou s logem Charity a průkazkou s plnou mocí, která je opravňuje k nakládání s pokladničkou,“ upozornil Hořínek. Dodal, že se Charita každoročně setkává s pokusy sbírku zneužít, lidé by proto měli kontrolovat doklady koledníků. „Například loni jsme v Ostravě zaznamenali čtyři případy. Byly to takové pokusy vymámit z důvěřivých lidí peníze. Zazvonili u dveří, když se ale majitelé bytu pídili po zapečetěné pokladničce a průkazu, utekli,“ popsal Hořínek.

Tříkrálovou sbírku letos od ledna do března doprovází také fotografická soutěž nazvaná Koledník. „Jejím tématem je koledník v proměnách času, zachycení jakési duše koledníka. Výherci budou vybráni odbornou porotou a obdrží věcné ceny,“ vysvětlil Hořínek.