Až do pondělních 17.00 se Vás v souvislosti s rozmary počasí posledních dnů ptáme, zda se údržbářům silnic podařilo zajistit jejich co nejlepší sjízdnost.