Terénní pracovníci například odpoledne vyjíždějí za bezdomovci a nabízejí jim čaj, deky a jsou připraveni i poradit. Tato služba je poskytována zdarma a zajišťuje ji Armáda spásy.

Z praxe terénních pracovníků nestátních zařízení a Městské policie v Ostravě se odhaduje, že se v terénu pohybuje asi půl tisícovky osob bez přístřeší. V zimním období mnozí z nich přicházejí do nízkoprahových zařízení, ale stále jich hodně zůstává na ulicích.

Oblastní ředitel Armády spásy Jan F. Krupa k tomu dodává: „S předstihem jsme připravili koncepci pro zimní období, která sestává ze tří aktivit: otevření nízkoprahového nočního centra na Lidické ulici, kde se v prostorách hlavní lodi bývalého kostela během noci zvýší kapacita o třicet osob. V případě havarijní situace je možnost otevření dalších prostor pro nouzový pobyt osob bez přístřeší, a především jde o odpolední výjezdy do terénu.“

Charitní organizace také žádají občany, aby případně do Azylového domu v Ostravě-Mariánských Horách na ulici U Nových Válcoven 9 přinesli přebytečné deky, případně teplé oblečení.