Informoval o tom Pavel Olšovský, vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti z odboru kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje. „Už v minulém týdnu jsme informovali, že došlo ke zhoršení kvality ovzduší u prašného aerosolu v celé oblasti severní Moravy a dolního Slezska. Víkend přinesl zlepšení situace. Od pondělního večera se situace opět zhoršila,“ upřesnil Olšovský s tím, že kraj žádá lidi, aby v těchto dnech svým jednáním co nejvíce omezili množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

„Například využíváním ekologických paliv ve svých kotlích, případně aby při cestách přednostně využívali služeb městské hromadné dopravy. Provozovatelé velkých průmyslových a energetických zdrojů mohou ke zlepšení stávající situace přispět tím, že optimalizují výrobu za účelem minimalizace vypouštění znečišťujících látek do ovzduší,“ dodal Olšovský.

Pobočka Českého hydrometeorolo­gického ústavu v Ostravě-Porubě na svých internetových stránkách informovala, že na celém území Moravskoslezského kraje je nepříznivá imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvaceti­hodinových koncentrací prašného aerosolu sev úterýodpoledne pohybovaly mezi 59 a 178 mikrogramy na metr krychlový. Limit je50 mikrogramů. V Ostravě byly naměřené hodnoty překračovány více než dvojnásobně, v Bartovicích pak dokonce trojnásobně. V Karviné a Věřňovicích bylo v ovzduší naměřeno 178 mikrogramů polétavého prachu v metru krychlovém.