Doprava se na znečištění ovzduší prachem, které Moravskoslezský kraj trápí nejvíce, podílí z plné čtvrtiny. S nabídkou, že dopravní podnik bude občany za smogové situace, která bude vyhlášena při trojnásobném překročení koncentrací jemného polétavého prachu, vozit zdarma, už souhlasí například vedení měst Karviné či Ostravy.

„Dopravní podnik Ostrava nyní zpracovává analýzu tohoto opatření. Zatím jsme to probrali na vedení města a chtěli bychom to zavést,“ informoval primátor Ostravy Petr Kajnar. A to přesto, že si to vyžádá zvýšení dotace pro dopravní podnik v řádu milionů korun. „Byla by to taková výzva ze strany radnice: Je vážná situace, nechte auto doma. Svezeme vás zadarmo. Teď se to bude ale muset probrat ze všech stran. Nejsložitější ovšem bude trefit se do zákonů, hlavně do toho o veřejné podpoře,“ vysvětil Kajnar.

Více než dvě třetiny čtenářů by podle hlasování ve Skóre Deníkubezplatnosti hromadné dopravy za špatných rozptylových podmínek využily. VÍCE ČTĚTE ZDE!

Podle Zory Kasíkové z ekologického sdružení Arnika je nabídka dopravy zdarma rozhodně zajímavá myšlenka, i když jde jen o řešení následků. „Nevím ale, proč čekat na to, kdy už je překročení limitů tak enormní. Myslím si, že by ta hranice měla být nižší,“ míní Kasíková.

Úřady si posvítí na domácí kotle


Zlaté časy by od příští topné sezony měly skončit domkařům, kteří využívají nepovolená paliva. Kraj navrhl novelu zákona o ochraně životního prostředí. Spočívá v tom, že si všichni, tedy i malí domkaři, budou muset jednou za dva roky pozvat revizního technika, který zkontroluje kotel i kouřovod. V současnosti povinnost kontroly kotlů není.

„Děláme všechno pro to, aby novelu stihla Sněmovna projednat ještě v tomto období, aby to příští zimu začalo platit,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Revizní technik by při kontrole vystavil protokol o stavu zařízení, který by předal na příslušný obecní či městský úřad. Pokud by kontrola zjistila nedostatky, pokračovali by v šetření úředníci. Nejprve by doporučili nápravu, v případě nesplnění by následovala sankce.

Smogová novela toho zatím moc nezmůže


Lépe dýchat by se na Ostravsku mělo příští zimu i díky tlaku na velké znečišťovatele. Jejich podíl na znečištění ovzduší prachem činí skoro40 procent. Poslední oficiální údaje, které jsou k dispozici za rok 2008, říkají, že velké průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji vypustily do ovzduší přes3200 tun prachu. Novela vyhlášky s přívlastkem smogová, která umožňuje regulovat provoz velkých znečišťovatelů, sice platí od loňského listopadu, použít v praxi se ale prozatím nedá.

„Vyhláška je naprosto bezzubá, protože se bude moci uplatňovat až poté, co si vlastní regulační řády vypracují jednotlivé podniky,“ sdělil Novák. A na to mají60 dnů, poté je ještě budou předkládat České inspekci životního prostředí. První podniky by tak měly být podle Nováka na regulaci připraveny někdy v březnu. V návaznosti na republikový ústřední regulační řád pak Moravskoslezský kraj připravuje i svůj krajský, díky kterému bude moci omezit při smogové situaci i provoz menších průmyslových podniků.

Zásadní zlepšení například u největšího znečišťovatele v kraji, společnosti ArcelorMittal Ostrava, lze čekat až v roce 2012. „Podařilo se nám stanovit limity pro prach na úrovni 50 procent současného stavu. Technické detaily jsou ještě v řešení, ale už jsme se dohodli, že to tak bude,“ informoval Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Soubor opatření kraje v boji s prachem obsahuje i další návrhy – od podpory budování dopravní infrastruktury a obchvatů měst po požadavek, aby se do kraje vracely zpět poplatky za znečišťování ovzduší ze Státního fondu životního prostředí a financovaly se z nich ekologické projekty.