Podání žádosti vtěchto dnechodsouhlasilo zastupitelstvo obvodu. „Reagujeme na výzvu pro předkládání žádosti o dotaci v oblasti podpory Bezpečnost na komunikacích, cyklistická a pěší doprava. Městský obvod žádá o dotaci na projekt, jehož cílem je výstavba chybějící části cyklostezky v úseku od hypermarketu Interspar po hypermarket Tesco,“ vysvětlil místostarosta Poruby Petr Mihálik.

Jak dodal,110 metrů z této trasy je součástí takzvané Jantarové stezky, tedy cyklostezky nadnárodního charakteru. „Součástí investiční akce je nové vydláždění stávajícího chodníku pro pěší. Odhad celkových nákladů činí téměř osm a půl milionu korun,“ informoval Mihálik.

V rámci žádosti o poskytnutí podpory z regionálního operačního programu bude městský obvod Poruba žádat o maximální míru dotace, tedy 92,5 procenta z celkových způsobilých výdajů na projekt. Ten bude nutné spolufinancovat z rozpočtu statutárního města Ostravy. Podle místostarosty už má obvod zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v současné době připravuje dokumentaci ke stavebnímu povolení. „Jeho vydání očekáváme v červnu letošního roku,“ dodal Mihálik.

Poruba má vybudovanou zhruba dvanáctikilome­trovou síť cyklotras. Podél jednotlivých stezek jsou umístěny mapy městského obvodu s vyznačením všech stávajících tras a také stojany pro uzamčení kol.