„Vzniklý kompost pak lidem může posloužit například ke hnojení pokojových rostlin nebo ke zkvalitnění zeleně v okolí jejich bydliště. O realizaci projektu se zasloužilo Rodinné centrum Kaštánek společně s organizací Eko-info centrum Ostrava (EICO), podpořil jej i městský obvod,“ uvedla mluvčí Poruby Jana Končítková.

„Díky kompostování se aktivně předchází vzniku bioodpadu, i proto jsme se rozhodli tento projekt podpořit. Obyvatelům Poruby přináší možnost třídit další druh odpadu, a prospět tak životnímu prostředí. Projekt je přínosný i v sociální oblasti. Podporuje navazování vztahů mezi sousedy, kteří žijí vedle sebe, ale mnohdy se navzájem neznají,“ vysvětlil místostarosta Poruby pro životní prostředí Petr Jedlička. Jak dodal, městský obvod pomohl iniciátorům projektu vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění malého kompostéru.

Zařízení má za sebou dva měsíce ostrého provozu a získává si stále více příznivců. „K projektu se postupně přidává stále více rodin z panelových domů, návštěvníků Kaštánku i dalších organizací z okolí. Zájemci o společné kompostování dostanou v našem centru, které sídlí v prostorách Základní školy na Ukrajinské ulici, kompostovací koš se sáčky. Vysvětlíme jim princip, na jakém komunitní kompostování funguje, a poradíme, jak se zapojit,“ uvedla předsedkyně Rodinného centra Kaštánek Ivana Štibingerová.

Právě podpora ekologicky prospěšných činností je jedním ze základních cílů rodinného centra. Pokud se projekt osvědčí, porubská radnice naváže s organizací EICO širší spolupráci. „Nebráníme se tomu, aby počet kompostérů v našem obvodu postupně narůstal. Najdeme v Porubě další vhodné lokality,“ dodal Jedlička.