Oběpřechodné parkovací plochy byly v době sněhové kalamity maximálně využívány a radnice od řidičů měla řadu příznivých ohlasů.„Důvody k provozování těchto parkovišť nyní pominuly, proto jsme se rozhodli ukončit možnost parkování na středovém pásu Hlavní třídy a sportovním hřišti na ulici Pionýrů,“ vysvětlil starosta Poruby Lumír Palyza.

Z obou míst už byly odstraněny přenosné dopravní značky umožňující řidičům vjezd na volné plochy. Šoféři, kteří na těchto místech mají stále odstavena svá auta, jsou upozorňováni, že mají neprodleně přeparkovat. Podle starosty se vytvoření dočasných parkovišť osvědčilo, a pokud v příští sezoně bude potřeba, obvod je opět v zimním období zprovozní.

Porubská radnice se chce nyní soustředit na zkulturnění parkování v obvodu. Reaguje i na všechny stížnosti občanů, kteří upozorňují na neukázněné řidiče. Zástupci obvodu už také požádali policii, aby se zaměřila na kontroly a sankcionování motoristů, kteří parkují v zeleni a v zákazech stání.

Radní Poruby letos počítají s mírným navýšením počtu parkovacích míst. Obvod má připraven a zpracován projekt na vybudování nových parkovacích míst pro oblast Opavské ulice. Jde o výstavbu parkovacího domu, který by poskytl 126 míst pro osobní automobily. Parkovací dům má být proveden jako ocelová konstrukce ve tvaru válce, na níž je osazen plně automatický systém pro ukládání automobilů.

„Vzhledem k tomu, že na výstavbu tohoto domu je potřeba zajistit téměř 120 milionů korun, je otázka financování a realizace projektu velmi složitá. Městský obvod se snaží získat peníze formou žádostí o dotace. Pokud by byl při získávání prostředků úspěšný, mohla by výstavba parkovacího domu začít ještě v letošním roce,“ vysvětlil dále starosta. Upozornil také, že v rámci letošních rekonstrukcí části ulice M. Kopeckého v blízkosti Domu kultury Poklad a náměstí B. Němcové dojde k navýšení počtu parkovacích míst v těchto dvou lokalitách téměř o40 míst.