Deník ve středujako první informoval o tom, že stavbaři, kteří před třemi lety rekonstruovali ostravské Masarykovo náměstí, zřejmě použili jiný, méně kvalitní a levnější materiál, než měli. Případem se zabývá ostravská expozitura Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Jeho mluvčí Roman Skřepek potvrdil, že věc se šetří jako podezření z podvodu.

Náměstek ostravského primátora pro investice Zdeněk Trejbal (ČSSD) uvedl, že ačkoliv město dostalo certifikáty, podle nichž je použitý stavební materiál zcela v pořádku a odpovídá projektu, expertní posudek od certifikované Zkušebny kamene a kameniva v Hořicích ukázal, že s pětadevadesátiprocentní pravděpodobností není kámen použitý na dlažbu z lomu v České republice, což je v rozporu se smlouvou.

„Pokud to budeme chtít opravit, tak se to bude muset dostat k soudu,“ míní primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) s tím, že město zvažuje možnost zažalovat firmu Tchas (dnes Eiffage Construction) bez ohledu na výsledky vyšetřování protikorupční policie. „Nekvalitní materiál není jediný problém. Dlažba se také rozvolňuje, což ukazuje na to, že jde o nekvalitně provedenou práci,“ konstatoval Kajnar. Pokud se prokáže, že šlo o podvod, město bude vyžadovat opravu nebo náhradu škody. Vydláždění náměstí stálo Ostravu bez daně zhruba34 milionů korun.

Bývalý majitel společnosti Tchas Václav Daněk na dotaz Deníku odeslaný e-mailem odepsal, že se k otázkám listu bohužel nemůže relevantně vyjádřit. „Poněvadž už takřka tři roky nejsem členem statutárního orgánu společnosti TCHAS (dnešní Eiffage Construction),“ zdůvodnil Daněk.

Jerlíny skolila plíseň


Mluvčí společnosti Eiffage Construction, která Tchas před časem koupila, Vladimír Raszka uvedl, že bývalý Tchas měl při rekonstrukci náměstí na starosti převážně inženýrské sítě, dlažbu prováděla jiná firma. „Všechny práce v průběhu stavby včetně výběru materiálu byly vždy konzultovány a schváleny investorem. V minulosti jsme řešili některé reklamace, některé jsme uznali a zjednali nápravu, některé byly z naší strany rozporovány. Měli jsme například výhrady k pohybu těžké techniky po náměstí,“ řekl Raszka s tím, že firma v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by se záležitostí zabývala policie.

„Nikdo nás dosud nekontaktoval, a proto by další komentář byl v této chvíli předčasný. Pokud šetření proběhne a prokáže, že bývalý Tchas nejednal v souladu se smlouvou, je společnost Eiffage Construction Česká republika samozřejmě připravena záležitost řešit,“ prohlásil mluvčí.

Radnice Moravské Ostravy a Přívozu, která nyní Masarykovo náměstí spravuje, už podala několik reklamací na kvalitu povrchu. Místostarosta centrálního obvodu Jiří Havlíček (ČSSD) potvrdil, že reklamacemi se radnice zabývá od prvopočátku, od chvíle, kdy starost o náměstí převzala. „Vadí mi, že je tam nekvalitně provedená práce a že to musíme stále řešit,“ tvrdí Havlíček s tím, že po letošní zimě se bude znovu posuzovat stav celého náměstí a vady budou opět reklamovány. „Některé plochy by se měly předláždit nově,“ míní místostarosta s tím, žepřestože v zimě na náměstí lidé na velmi kluzkém povrchu často padali, nikdo si oficiálně nestěžoval, nenahlásil úraz ani nežádal od radnice odškodnění.

Dalším vážným problémem náměstí je zeleň. Část vysazených jerlínů už musela být vyměněna krátce po dokončení rekonstrukce. Dřeviny byly špatně zapěstované a nevyvinuly se jim koruny. „Byly tam vysazeny mladší stromy, než měly být. Nyní jerlíny napadla nějaká choroba, zřejmě plíseň. Budeme je muset nechat znovu vyměnit,“ řekl Havlíček.

Rekonstrukce Masarykova náměstí, kterou před třemi lety dokončilo sdružení firem pod hlavičkou společnosti Tchas, stála zhruba 98 milionů korun. Většinu platilo město Ostrava,15 miliony korun přispěl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Vydlážděno žulovými deskami tří barevných odstínů a mramorovými dlažebními kostkami je téměř deset tisíc metrů čtverečních za 34 milionů korun bez daně.

Ze závěrů petrografického rozboru certifikované Zkušebny kamene a kameniva v Hořicích, který má Deník k dispozici, vyplývá, že kámen použitý k výrobě dlažebních desek na Masarykově náměstí spětadevadesátiprocentní pravděpodobností nepochází z domácích lomů. „Podle zkušeností se s největší pravděpodobností jedná o kámen pocházející z Číny,“ píše se v posudku. Ze čtyř vzorků kamene odebraného z náměstí tři nevyhovovaly požadavkům specifikace. Největším problémem byla odolnost proti kluzu.

>> POZNÁMKA MARTINA PLEVY

Centrum Ostravy je kosmopolitní

Masarykovo náměstí je vskutku světové! Co jiného říct o srdci města, když se na něj člověk dobře podívá. Novou dlažbu k nám přivezli až z daleké ČÍNY. Barevnost jednotlivých žulových desek a jejich seskládání má připomínat PERSKÝ koberec. A pak také nově vysazené stromy – původní a zastaralé ČESKÉ lípy nahradily moderní jerlíny JAPONSKÉ. Co naplat, že se jim na Masarykáči vůbec nedaří a ani kousek stínu lidem neposkytnou.

V neposlední řadě mají prvky světovosti i stánky, které zaplnily kousek soukromého pozemku v srdci krajské metropole. Když si člověk prohlédne zboží, které prodejci za halasného pokřiku lacino nabízejí, nemůže mít pochyb o tom, že bylo vyrobeno ve VIETNAMU, MALAJSII či už jednou zmíněné ČÍNĚ.

I lidé nejčastěji vysedávající na Masarykově náměstí a jejich děti dovádějící ve stříkající kašně pak většinou mají na první pohled daleký původ.
Stav současného centra města je smutnou vzpomínkou na předchozí koalici na ostravské radnici, která spolu s velkou stavební firmou Tchas upekla kromě nepovedeného „kosmopolitního“ Masarykáče také třeba notně předraženou rekonstrukci vítkovické ČEZ Arény nebo stavbu dodnes pořádně nevyužitého kolektoru za více než miliardu korun.