Všech59 žlutých kontejnerů je proto polepeno šedou nálepkou, která na možnost odkládání kovových odpadů upozorňuje.

„Záměrně byly vybrány dvě rozdílné lokality města, převážně rodinná zástavba a sídlištní zástavba. Důvodem je porovnat ochotu občanů třídit a také zjistit složení kovového odpadu v jednotlivých typech domácností,“ řekl náměstek primátora Vojtěch Mynář.

Do sběrných nádob na kovové obaly mohou lidé odkládat plechovky od potravin a nápojů, které by měly být čisté, a kovové obaly od kosmetiky – sprejů, krémů a podobně. „Nepatří sem kovové obaly od barev, insekticidů, pesticidů a jiných chemikálií. Ty patří jako nebezpečný odpad do sběrných dvorů,“ upozornila mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Veškerý odpad z těchto nádob je svážen do zpracovatelského závodu společnosti OZO Ostrava, kde se třídí podle jednotlivých druhů a způsobu dalšího využití. Od doby, kdy byly nádoby na kovový odpad ve Výškovicích a na Slezské rozmístěny, se už svezlo asi 250 kilogramů kovových obalů. V popelnicích u rodinných domů to přitom byly hlavně železné obaly z krmiva pro psy a kočky.

Množství vytříděných odpadů každoročně vzrůstá. Loni Ostravané vytřídili 4107 tun papíru, 2819 tun plastů a 2204 tun skla. Ve městě je v současnosti tisíc stanovišť na separovaný sběr odpadu. Celkově se podařilo vytřídit, a to včetně objemného odpadu, zeleně či nebezpečného odpadu, 23 952 tun využitelného odpadu. A to je skoro30 procent všeho odpadu od občanů. Kovový odpad tvoří odhadem jedno až tři procenta z celkového množství odpadu. Pilotní projekt sběru kovových obalů bude probíhat do konce roku 2010, spolupracuje na něm město, společnost OZO Ostrava a obalová společnost EKO-KOM.