Děti si mohly například pomalovat tričko, malovat rukama na plátno či závodit v chytání rybiček.

„Původně měl celý program probíhat venku, ale zradilo nás počasí. Dětem to však radost nezkazilo,“ řekla rehabilitační sestra Věra Palkovská, která spolu s dalšími zaměstnanci stacionáře celý program připravila.