Staré pneumatiky a veškerý další gumový odpad by zde měl být ekologicky zpracován pyrolýzou, která je údajně šetrná k životnímu prostředí. V praxi se dnes používá například při likvidaci odpadu. Nikde na světě se ale tímto způsobem nezbavují starých pneumatik.

„Podobné zařízení ještě nikde na světě nepoužívají. Jak tedy můžeme věřit tomu, že nám to neublíží,“ rozčiluje se Danuše Franková, která žije ve Vratimově už padesát let. Lidé jsou celou věcí zaskočeni i proto, že se o ní dovídají až teď, kdy už mají firmy vyřízena téměř všechna povolení potřebná k zahájení provozu.

Vratimovští jsou navíc přesvědčeni, že starostka Iveta Zechová přitom věděla o záměru firem postavit zde zařízení pro pyrolytický rozklad pneumatik už loni. Občanům ale žádné informace nepodala. Starostkave čtvrteknezvedala telefon, místostarosta Ivo Kičmer řekl, že schůzka s občany i se zástupci firem je naplánována na příští týden. Na dotaz, proč celou věc s lidmi neprobrali už dříve, odpovědět nedokázal a položil telefon.

„Myslím si, že se to snažili držet pod pokličkou co nejdéle, aby se lidé nebouřili a taky proto, aby se stihla vyřídit veškerá povolení a s nedalo se s tím už nic udělat,“ komentuje situaci Ludvík Kraus, jeden z obyvatel Vratimova.

Odpůrci připravili petici


Trochu světla mělo do problému vnéststředeční setkání obyvatel, které svolal místní zastupitel Jiří Klega. Vadilo mu, že radnice s občany města o celé věci nemluví. Na besedu pozval odborníka z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, který lidem vysvětlil podstatu pyrolýzy. „Pyrolýza je sama o sobě zajímavá věc, ale proč se takové zařízení nepostaví někde za městem, kde nikdo nebydlí. To máme být pokusní králíci?“ rozčilovali se lidé.

Klega na setkání pozval i starostku a zástupce obou firem. Nikdo z nich se ale neukázal. „Paní starostka mi v e-mailu napsala, abych zanechal veškerých dalších aktivit a nedělal mezi lidmi paniku. Následně mi přišel dopis také od zástupců firem, kteří zvažují podání žaloby na město v případě, že se zařízení nebude zprovozněno,“ tvrdí Klega.

Občany znepokojuje také neprůhledná struktura obou firem. „V obchodním rejstříku figurují v obou firmách stejní lidé. Nikde nejsou napsáni majitelé, jen předsedové představenstva a to může být kdokoli,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Majitele firem se pokoušel najít i zastupitel Jiří Klega. „Jednatel jedné z firem mi na mou otázku řekl, že kdo je vlastníkem akcií není moje starost a že mě to nemusí zajímat,“ uvedl.

V současné době chybí firmám k zahájení činnosti už jen integrované povolení, které vydává krajský úřad. Lidé se přesto nevzdávají, sepsali petici a chystají se také napsat hejtmanovi kraje a na ministerstvo životního prostředí.

>>Co je pyrolýza?

* jedná se o tepelný rozklad organických materiálů (například penumatiky) za nepřístupu kyslíku
* podstatou je ohřev organických materiálů na takovou teplotu, při které se začnou rozpadat
* produkty pyrolýz jsou většinou pyrolýzní koks, dehet a pyrolýzní plyn (využívá se pro výrobu energie)
* pokud je prováděna správně, je ekologičtější než klasické spalování