Právě v kostele v Kunčičkách, který je svatému Antonínovi Paduánskému zasvěcen, bude vzácná relikvie středověkého světce poté uložena. A právě otec Dariusz Sputo stojí za myšlenkou mít, zřejmě jako jediní v Česku, ostatek středověkého světce.

„Napadlo mě to jednou po mši svaté. Při své květnové cestě po Itálii jsem proto zaklepal na bránu padovského kláštera a poprosil, zda by nešlo ostatky získat,“ popsal Sputo. Setkal se nejen se vstřícnou reakcí, ale svou žádost navíc trefil i do správného času. Hrobka světce je totiž kvůli renovaci zrovna otevřená.

Nejprve bylo ale potřeba vyřídit všechny formality včetně žádosti podepsané biskupem. „Přesné datum vyzvednutí ostatků ještě nemáme. Předali jsme žádost, teď je to u nich na stole a čekáme. Moc bychom si přáli, abychom ostatky přivezli nejpozději v září, aby už tady byly na slavnosti svatého Václava. V té době totiž u nás budou mezinárodní dožínky. Byla by velká pocta, kdyby byly ostatky tady v tomto čase děkování za úrodu,“ doufá Sputo.

Na tisíc kilometrů dlouhou cestu pro vzácnou relikvii do kláštera v Padově se chystá delegace složená ze zástupců radnice Slezské Ostravy, horníků, hasičů z Kunčiček i polští horalé z Beskyd. „Nasbíral by se i druhý autobus. Zájem o cestu totiž má hodně poutníků,“ počítá Sputo.

Až ostatek středověkého světce, jednoho z nejproslulejších svatých, dovezou do Ostravy, bude uložen ve skleněné krabičce v kostele v Kunčičkách. Být v blízkosti ostatku je podle faráře Sputa pro věřící veliké štěstí a pocit posílení. Ukazovat se bude moci pouze při slavnostních příležitostech, při stavech nouze či o něj mohou věřící požádat například při nemoci.