Rodák z Mladé Boleslavi byl v roce 1997 jmenován rektorem VŠB-TUO. Své zkušenosti z řídící práce uplatnil i jako prorektor univerzity pro vnější vztahy. V říjnu 2002 byl zvolen senátorem.

Profesor Václav Roubíček byl i prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a tuto významnou funkci zastával dosud. Aktivně se zapojil do tvorby regionálních rozvojových strategií i řešení rozvojových projektů. Zásadně přispěl k prosazení a výstavbě dálnice D47, vzniku regionálních oborových klastrů, podpoře koncepčního řešení energetiky, životního prostředí a průmyslové základny regionu, včetně vstupu významných investorů do kraje.

Do paměti všech, kteří ho znali, se zapsal nejen jako pedagog a odborník s mezinárodním uznáním, ale především i jako přátelský a obětavý člověk s tvůrčím přístupem k odborné práci a hlavně s optimistickým přístupem k životu. Jeho přímá povaha a veselá mysl nezištně obohacovala všechny spolupracovníky i přátele.