„Naše cesta je pouze štěrková a zcela nevyhovující. Po každém větším dešti před hlavním vchodem vzniká nepřekonatelné jezero stojící vody, která přes vchodové dveře prosakuje až do vstupních prostor chodby. Jakmile jsem na tento stav začal loni na podzim upozorňovat vedení radnice Ostravy-Jihu, bylo mi sděleno, že nejsou dořešeny majetkové vztahy mezi vlastníkem zmíněné komunikace a obvodem. Od sousedů vím, že si takto s radnicí již dopisují několik let, a úředníky to nechává zcela chladnými,“ napsal Deníku Petr Kahánek, který bydlí v domě na Jubilejní ulici číslo 44.

Do této lokality se přistěhoval hlavně kvůli klidnému prostředí a pěkně zrekonstruovaným nájemním domům. „Líbí se mi uzavřenost celého komplexu. Jsem schopen a ochoten platit vysoké nájemné za pohodlné bydlení. Po celou dobu se ale, stejně jako ostatní nájemníci, potýkám se zcela nevyhovující příjezdovou cestou k našemu domu,“ uvedl čtenář.

Zaráží ho i fakt, že celá rekonstrukce Jubilejní kolonie začala před lety s vědomím, že dům stojí na cizím pozemku, a nikdo neusiluje o to, aby byl převeden do majetku obce, respektive Majetkové správy Ostrava-Jih. „Proto se nemůže vyměnit ani pouliční osvětlení, opravit pošpiněná fasáda domu, není možné vybudovat přístupové chodníky nebo upravit parkovací stání pro automobily nájemníků,“ dodal Kahánek.

Místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas (ODS) potvrdil, že pozemky obklopující domy na ulici Jubilejní 40 až 52 patří akciové společnosti Vítkovice. „Proto nejsme podle Statutu města Ostravy kompetentní vynaložit finanční prostředky na opravu těchto opravdu havarijních komunikací, ani vznést požadavek na zařazení do investičních akcí. Tyto komunikace zasluhují kompletní rekonstrukci, ale bez majetkového vyrovnání ji nelze provést,“ vysvětlil Miklas.

Dodal, že vedení radnice Jihu v současnosti jedná o směně pozemků, popřípadě o jejich odkoupení od společnosti Vítkovice. „V současné době je na ostravský magistrát předán požadavek na směnu pozemků mezi naším městským obvodem a společností Vítkovice, a to v celém rozsahu přes 211 hektarů. Pro případ nezdaru se směnou také zároveň jednáme o možnosti odkoupení uvedených pozemků, primárně v oblasti Jubilejní kolonie,“ řekl Miklas. Předpokládá, že vlastnické vztahy, by mohly být vyřešeny na sklonku letošního roku.