Při setkání s ním slíbil ministr Ostravsku čtyři miliardy korun z Operačního programu životního prostředí.

Pane náměstku, máte už jasno v tom, kam budou peníze nasměrovány?

Já mám jasno v tom, jaká opatření a investice se musí v Ostravě provést, aby došlo k zásadnímu zlepšení stavu ovzduší ve městě. K tomu jsme zpracovali na odboru životního prostředí dokument, v němž se uvádí, že pro zásadní změny v kvalitě ovzduší na Ostravsku je zapotřebí investovat minimálně 28 miliard korun. Tyto peníze samozřejmě Ostrava nemá a Operační program životní prostředí je jedním ze zdrojů, kde potřebné finance můžeme získat. Proto příslib pana ministra Drobila velmi vítám.

Co váš dokument konkrétně obsahuje?

Materiál se zaměřil za konkrétní specifikaci investic do lokálních topenišť a dopravy, které tvoří zhruba dvě třetiny všech škodlivých emisí na území města Ostravy. Zbývající třetinu tvoří velcí znečišťovatelé v čele s ArcelorMittal Ostrava, jejichž návrh investic pro radikální snížení emisí jsme obdrželi teprve nedávno, musíme jej pečlivě nastudovat a do materiálu doplnit. To by mělo proběhnout do konce prázdnin. S ministrem Drobilem jsme se dohodli na speciální jednání k tomuto tématu na září. Proto také říkám, že je zapotřebí minimálně 28 miliard korun, protože v těchto investicích půjde také jistě řádově o miliardy.

Můžete být přesto už nyní konkrétnější?

Největší balík investic tvoří dobudování dopravní infrastruktury. Jde o zhruba 18 miliard korun. To jsou prostředky převážně z Ministerstva dopravy. Proto naprosto odmítáme škrty v investicích, které oznámil ministr Vít Bárta. Další významnou položkou jsou investice do nezbytných nových parkovacích stání, kterých bude v roce 2020 v Ostravě chybět přes 26 000. Na to žádné dotace nejsou, tudíž je město bude muset financovat ze svého rozpočtu nebo, jak preferuji já, pustíme do těchto projektů soukromé investory. Podpora ostravských podnikatelů je jednou z mých priorit.

Stále se ale nezmiňujete o dotacích z Operačního programu životní prostředí.

Máme připravený projekt Zelený prstenec Ostravy za 1,5 miliardy korun, který zásadním způsobem rozšíří a zkvalitní stav zeleně ve městě. To je významné opatření pro zlepšení stavu ovzduší. Nyní pracujeme s útvarem hlavního architekta na změně územního plánu. Další investice jsou naplánovány do výstavby nových terminálů, a to na Hranečníku, u Hlavního nádraží a u Intersparu. Je to investice asi za šest set miliónů korun a jejím cílem je náhrada příměstských autobusových linek soukromých dopravců na území města ekologičtějšími tramvajemi, trolejbusy a elektrobusy Dopravního podniku Ostrava. Tato investice už lze financovat z takzvaných Švýcarských fondů – Operačního programu životní prostředí.

Zmínil jste elektrobus. První už jezdí na pravidelné lince, kdy se tedy dočkáme dalších?

Na projekt elektrobusu jsem velmi hrdý. Je to krásný příklad kombinace ekologické investice a podpory ostravského průmyslu. Vždyť na jeho vývoji a výrobě se významně podílí ostravský dopravní podnik. Elektrobus má špičkové parametry z hlediska dojezdu na jedno nabití, kapacity cestujících či obratnosti v městském provozu. My jich plánujeme nasadit do provozu 65 do roku 2014. Patnáct elektrobusů jsme schopni pořídit sami, padesát chceme profinancovat z operačních programů. To máme další více půl miliardy korun.

To je ale ještě stále daleko do čtyř miliard…

Velké ostravské téma se jmenuje ArcelorMittal Ostrava, největší znečišťovatel ovzduší v Ostravě. Je to citlivé téma jak z hlediska ekologie, tak z hlediska zaměstnanosti a vůbec celé ekonomiky ostravského regionu. Nesdílím radikální názory typu „zavřít fabriku“. Ostrava momentálně nemá na to nahradit hutnictví jiným, čistším průmyslem. Jsem pro cestu vzájemné aktivní komunikace a pomoci. Představitelé ArcelorMittal Ostrava připravili plán ekologických investic, díky kterým by do konce roku 2013 splnili všechny přísné emisní zákonné limity. Jsou naplánovány investice asi za pět miliard korun, z čehož by 3,5 miliardy investovala sama firma, 1,5 miliardy by rádi získali z operačního programu.

Přijde vám fér takto pomáhat velké firmě s tučnými zisky?

To mi přijde férové už jenom pro to, že evropské hutě se ekologizovaly rovněž za evropské peníze. Proto žádost ArcelorMittalu Ostrava budu podporovat. Navíc to zase může přinést zakázky ostravským firmám, jako například Vítkovicím. Má to ale hodně úskalí, bude potřeba jednat s Bruselem, jelikož se jedná o veřejnou podporu, můžou se protáhnout schvalovací procesy EIA a hlavně musí dojít k zásadní změně přístupu na českém Ministerstvu životního prostředí.

Jak tomu máme rozumět?

Podívejte, na Operační program životního prostředí je vyčleněno zhruba pět miliard euro, tedy zhruba 125 miliard korun. Prozatím je schváleno, a zdůrazňuji schváleno nikoliv proplaceno, necelých třicet procent této částky. Operační programy jsou připraveny pro období 2007 až 2013. To znamená, že jsme v poločase a schválených projektů je necelá třetina. Reálně hrozí, že si ty peníze prostě necháme protéct mezi rukama. Nejvíce prozatím čerpal Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, který je jistě jedním z nejvíce potřebných, je na chvostě. Mnoho výzev bylo vypsáno tak, že na ně prostě nešly připravit projekty a výzvy se nevyčerpaly. Myslím tím projekty s konkrétními dopady na životní prostředí v našem regionu. Ne nějaké studie či analýzy…

To nezní příliš povzbudivě. Co s tím tedy hodláte dělat?

Povzbudivé to jistě není a musím říct, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme za město Ostrava podali žalobu na stát. Svou roli hraje určitě také přístup úředníků v duchu mého oblíbeného seriálu Jistě pane ministře. Ale to je úkol nás politiků, abychom si každý se svým sirem Humpreyem poradili. Já s tím mám ostatně za poslední čtyři roky rovněž své zkušenosti. Věřím novému ministru Pavlu Drobilovi, že se s tím úspěšně popere. V posledních letech stáli v čele resortu vždy členové malých stran, navíc bez vztahu k našemu regionu. To se teď změnilo. Nový ministr je členem nejsilnější vládní strany v čele s premiérem a pochází odsud. Proto bude mít mnohem větší sílu k prosazení potřebných změn. Takže pokud se má Ostravsku pomoci, musí ministerstvo v souladu s evropskou legislativou vypsat výzvy na čtyři miliardy na konkrétní potřeby našeho kraje.

Takže přece jenom jste optimista.

Kdybych nebyl optimista, nedělal bych, co dělám a nešel bych do kandidatury na primátora Ostravy. Za čtyři roky ve funkci náměstka primátora pro životní prostředí jsem pochopil, že sami si prostě s problémem životního prostředí v Ostravě neporadíme a že nemá smysl si tady vzájemně brečet na rameni, jak se nám špatně dýchá. Životní prostředí a speciálně ovzduší v Ostravě zlepší pouze velké investice v řádu desítek miliard korun. A můj úkol je ty peníze získat. A získat se dají v Praze nebo v Bruselu.