V prvním navrhl výškovou funkcionalistickou stavbu se zaoblenými hranami, která by s budoucí knihovnou byla spojena prosklenou obchodní pasáží. Mělo jít moderní protějšek Německého domu a Anglobanky. Vedení spořitelny ani ostravská radnice nebyly s Kotasovým návrhem spokojeny. Nejrázněji odmítl avantgardní variantu starosta Jan Prokeš.

Ve druhém projektu předložil Kotas konzervativnější návrh, který pak byl přijat s všeobecným uspokojením. Nebyl to průměrný projekt, šlo o kombinaci neoklasicismu a nové české moderny. V roce 1929 byla stavba na dnešním náměstí Dr. E. Beneše dokončena, boční křídlo pak sloužilo až do roku 1996 jako městská knihovna.

(na)