Úřad reagoval na zprávu Českého hydrometeorologického ústavu, který potvrdil, že ovzduší se v posledních hodinách pročistilo natolik, že není nutné žádné omezení. Množství mikroskopických částic se začalo snižovat vlivem deštivého počasí, které je sráželo k zemi.

V minulých dnech bylo prachu v ovzduší tolik, že úřady vyhlásily stupeň regulace, který omezil výrobu několika největších znečišťovatelů, zejména ocelářských a průmyslových podniků.