Náměstek krajského hejtmana Miroslav Novák na dotaz uvedl, že už na 25. října je naplánován první kontrolní den. Smlouva o dílo na druhou polovinu mostu na Českobratrské ulici byla uzavřena s firmou Eurovia CS.

„Stavební náklady na stavbu včetně DPH byly vysoutěženy ve výši 156,6 milionu korun. Sedmdesát procent z celkových způsobilých výdajů bude financováno z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,“ upřesnil náměstek hejtmana. Stavební práce jsou podle Nováka naplánovány do konce roku 2012.