Z ostravské hvězdárny a planetária Johanna Palisy by se v průběhu následujících let mohlo stát jedno z nejmodernějších center pro poznávání vesmíru u nás. Peníze na celkovou rekonstrukci a revitalizaci se hvězdárna snaží získat z operačního programu Evropské unie, který je určen na podporu a popularizaci přírodních věd a technických oborů.

„Požádali jsme o zhruba sto padesát milionů korun, které bychom chtěli použít na kompletní přestavbu vnitřních i venkovních prostor,“ potvrdila pracovnice hvězdárny Ivana Češková.

Doplnila, že hlavním cílem projektu Vesmírná brána je vytvořit pro návštěvníky přátelské a příjemné prostředí pro pozorování vesmírných objektů a umožnit jim hlouběji poznat fungování přírodních zákonů.

„Plánujeme například vybudovat galerii interaktivních pokusů, kde si návštěvníci mohou „osahat“ vystavené exponáty a lépe tak poznat zákonitosti přírody. Chceme je tímto přímo zapojit do děje,“ přiblížila Češková.

Novinkou by se měla stát prosklená vstupní hala, kde budou zavěšeny modely kosmických sond. „Lidé budou vtaženi do prostoru vesmíru a snáze si uvědomí jeho velikost a uspořádání“ míní Češková.

Nejatraktivnější zřejmě zůstane i nadále sál planetária, dosavadní projekce však bude nahrazena moderním, takzvaným hybridním planetáriem, které umožní kvalitnější projekce.

„Chtěli bychom využít zařízení heliodisplay. Speciální projektor nasává a mění okolní vzduch, osvětluje jej pomocí laserů, a vytváří tak projekci, která vypadá jako iluze třetího rozměru,“ vysvětlila Ivana Češková.

Zajímavou podívanou slibuje také pozorování noční oblohy pomocí astronomických dalekohledů se speciálními filtry. Noční úkazy na obloze tak podle Češkové budou lidé moci vidět i za světelného smogu.

Druhý projekt, který hvězdárna a planetárium v Porubě připravuje je takzvané Experimentárium. „Jednalo by se o zcela novou samostatnou budovu, kde by byly umístněny interaktivní exponáty,“ řekla pracovnice hvězdárny.

Oba připravované projekty si zájemci mohou prohlédnout na speciální výstavě Nová dimenze, která je přístupna až do šestadvacátého listopadu v Galerii Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.