Je zaměřena na dynamické soutěže dodavatelských nabídek, kterým se zjednodušeně říká nákupní e-aukce. Jde o jedinou akci v České republice a na Slovensku a setkají se na ní jak uživatelé, tak příznivci tohoto transparentního výběru dodavatelů.

Co to vlastně e-aukce je? Je to především dynamické on-line porovnávání dodavatelských nabídek. Cílem tohoto procesu sjednávání dodacích a obchodních podmínek na dodávky zboží, surovin, materiálů, služeb, ale i při pořizování investic je zrychlení, zefektivnění a transparentnost při výběru dodavatelů. E-aukce jsou fenoménem několika posledních let. Z naprostého neznáma před deseti lety se dostaly do situace, že už o nich ví snad každý nákupní manažer, ekonom nebo úředník zodpovědný za výběrová řízení.

„Konference se zúčastní nákupní manažeři, specialisté, ekonomové a pracovníci ekonomických oddělení firem a institucí, pracovníci zásobování zdravotnických zařízení, zaměstnanci měst, obcí a úřadů, kteří mají na starosti veřejné zakázky. Ti všichni si mohou vyměnit zkušenosti z oblasti elektronizace nákupních procesů privátního a veřejného sektoru,“ uvedl Milan Kaplan, ředitel pořádající agentury NAR marketing.

Na konferenci budou přednášet specialisté nákupu a veřejného obstarávání z firem, úřadů a nemocnic. V rámci workshopu dojde také k ocenění nejlepších společností i firem za inovativní a dlouhodobé využívání a propagování e-aukcí v nákupních procesech firem a při výběrových řízeních u veřejných zakázek.