Signál znamená pouze prvotní informaci o tom, že množství škodlivých látek v ovzduší překročilo stanovený limit. V tomto případě je to prašný aerosol, tedy mikroskopické částice prachu pocházející z hutní a průmyslové výroby a částečně také z dopravy a kotlů na tuhá paliva.

Limit pro polétavý prach je stanoven na 50 mikrogramů v kubickém metru vzduchu za 24 hodin. V posledních hodinách se jeho množství zvýšilo na dvojnásobek limitu, a proto meteorologové vydali varující upozornění.

„I přesto, že není vyhlášen signál regulace, vyzýváme významné průmyslové a energetické zdroje, aby samy veřejně deklarovali, která opatření učiní k snížení vypouštěných znečišťujících látek. Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek,“ informoval o situaci vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Marek Bruštík.

Lidé v zaprášeném regionu by měli věnovat zvýšenou pozornost svému zdraví, především preventivním opatřením. Ideální je přitom území s inverzí opustit.

„Hlavně lidem starším, dětem a nemocným se doporučuje omezit pobyty venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám,“ doplnil Bruštík.

Podle předpovědi meteorologů by současné zhoršené rozptylové podmínky neměly trvat dlouho. Očekává se, že ve středu, spíše až ve čtvrtek region zasáhnou dešťové přeháňky. Ty by měly prašnost snížit.

Před několika týdny musely úřady kvůli výrazně horším rozptylovým podmínkám a vysoké prašnosti přistoupit k vyhlášení druhého stupně, kterým je regulace. Největší znečišťovatelé jsou po dobu jeho platnosti povinni omezit své prašné provozy. Společně s krajským úřadem nyní znečišťovatelé hledají možnosti, jak prašnou výrobu omezit už v době upozornění. Více čtěte v článku: Kraj domlouvá dohodu se znečišťovateli