Politici i úředníci krajského úřadu a radnic, které na projektu stavby spalovny v Karviné spolupracují, jsou terčem kritiky za zatajování informací. Právě na nedostatek informací se odvolávali i organizátoři poslední veřejné akce zaměřené proti spalovně, která se konala v úterý v Havířově. „Účelem celé této akce bylo co nejvíce informovat občany, protože si uvědomujeme, že o spalovně ví pořád málo lidí. Dokonce i kolemjdoucí byli překvapeni, co je v plánu,“ říká Lada Peterková z petičního výboru.

Odpůrci přitom spoléhají na to, že jejich argumenty na jejich akcích nebude nikdo vyvracet. Sami přitom o spalovně vědí vše podstatné a stejně informován může být každý, kdo se o problematiku zajímá.

Více informací o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Veškeré údaje, včetně základních technických dat, jsou zveřejněny na stránkách radnic nebo přímo provozovatele spalovny Krajského integrovaného centra www.kic-odpady.cz. Zveřejněny tam jsou obsáhlé informace z veřejných jednání o připravované stavbě spalovny, vyjádření představitelů kraje i radnic, které se na projektu podílejí.

V poslední době přibyly informace o dohodě se společností Dalkia, která se zavázala odebírat teplo vyráběné spalováním odpadu. Černouhelná teplárna tak bude moci snížit vlastní výrobu. Předpokládá se, že po spuštění spalovny, nebude k výrobě tepla pro Karvinou a Havířov zapotřebí okolo 100 tisíc tun uhlí. Předpokládaný roční výkon při výrobě tepla je 1 136 000 GJ a 23 000 MWh při výrobě elektřiny.

Odpůrci spalovny tvrdí, že plánovaná technologie spalovny je zastaralá a nevhodná. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že se bude jednat o systém roštového ohniště za použití moderní filtrace spalin mokrou cestou. „Při budování Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpady, chcete-li spalovny, budou použity nejlepší dostupné techniky pro eliminaci jeho vlivu na životní prostředí. Ve svém důsledku realizací záměru zde dokonce dojde k částečnému zlepšení stavu ovzduší,“ sdělil zástupce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Milan Machač.

Odpůrci se bojí, že se do spalovny bude svážet odpad z mnohem většího území, než jen MS kraje a na havířovské demonstraci dokonce uvedli, že by mohl do karvinské spalovny svážet odpad ze zemí EU.

Spalovna má začít pracovat na konci roku 2015. Počítá se dvěma linkami s možností dostavby třetí. Roční kapacitu bude mít 192 tisíc tun odpadu, což je v přepočtu 526 tun denně. Na skládku v Ostravě-Hrušově se přitom denně vyváží 200 tun a na skládku v Horní Suché 328 tun odpadu. Spalovna proto bude stačit likvidovat pouze odpad, který se bude produkovat pouze v rámci kraje, a to ne celého jeho území, protože by se nevyplatila jeho doprava. Při provozu spalovny se předpokládá snížení množství odpadu ukládaného na skládky v kraji o 180 tisíc korun ročně.

Řečníci také kritizují, že svážením odpadu nákladními automobily dojde ke zvýšení dopravní zátěže a tím i ke zvýšení prašnosti a množství exhalací z výfukových plynů. Ti nejméně informovaní dokonce tvrdí, že právě kvůli plánovanému svážení odpadu byl rekonstruován největší havířovský kruhový objezd. Argument byl velmi dobrým sloganem v předvolební kampani jedné Věcí veřejných.

V některých argumentech mají zastánci i odpůrci spalovny shodný názor. Podporují maximální třídění a opakované použití materiálů, který dosud zbytečně končí na skládkách.

„My zde žijeme, dýcháme nejhorší vzduch v celé Evropě a chceme dát najevo svůj názor. Máme děti, rodiny a opravdu se nás to týká. Odpady se musí řešit, ale proč se zvolilo zrovna spalování?“ poukazuje organizátorka havířovského protestu Lada Peterková s tím, že řešením je zvýšený důraz na třídění a recyklaci odpadů. „Je to nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale také ekonomičtější díky opětovnému využití materiálu. Také by vzniklo podstatně více pracovních příležitostí pro občany, než při plánovaném spalování,“ dodala.