Po Ostravě bude těchto červených hranatých kontejnerů rozmístěno sedmasedmdesát. K ruce by měly být lidem, od jejichž bydliště je to daleko do sběrného dvora. Objevit by se měly také na místech, kudy chodí hodně lidí. Tedy například na sídlištích. Lidé do nich mohou vhazovat mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice a další menší spotřebiče. Kontejner má také na přední straně otvor pro použité baterie a monočlánky. Televize nebo monitory do nich ale nepatří, ty musejí Ostravané i nadále vozit do sběrného dvora.

Kromě Ostravy budou červené kontejnery rozmístěny i v dalších třiadvaceti městech v Moravskoslezském kraji. Celkem jich bude 230. „Cena jednoho červeného kontejneru je 17 150 korun, všechny kontejnery tedy přijdou na necelé čtyři miliony korun,“ uvedl Zdeněk Kovařík, regionální zástupce neziskové společnosti Asekol, která kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení provozuje.

Kontejnery na elektroopad jsou bytelné, jsou vyrobeny z plechu. Na rozdíl od plastových kontejnerů na tříděný odpad, které bývají často terčem různých nenechavců, jsou odolnější proti vykrádání obsahu. „Jsou konstruovány tak, aby se z nich elektro nedalo vybírat. I pokud by kontejner někdo převrátil, je zabezpečen, aby nedošlo k otevření,“ vysvětlil Kovařík.

V třídění drobného elektroodpadu si zatím Moravskoslezský kraj nevede příliš dobře. Od loňského července do konce letošního června lidé vytřídili 1445 tun elektrospotřebičů. V přepočtu na jednoho obyvatele je to o něco více než kilogram ročně. „Dostaneme-li se pomocí těchto sběrných nádob blíže obyvatelům, věřím, že to číslo poroste a že se kraj dostane na vyšší než tu desátou příčku mezi kraji, jako je to dnes,“ konstatoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Nejlépe elektroodpad v kraji třídí v Bílovci, Petřvaldu u Karviné a Úvalně, a vyhráli tak soutěž O keramické sluchátko, kterou Asekol každoročně organizuje. Například v Úvalně, v obci s 960 obyvateli, vytřídili za sledovaný rok 4460 kilogramů elektrospotřebičů. Tedy přes 4,6 kilogramu na obyvatele. „Jak jsme toho dosáhli? Osvětou mezi lidmi, mluvíme o tom,“ konstatoval starosta Úvalna Radek Šimek.

Vytříděné elektrospotřebiče se rozebírají na jednotlivé díly. Zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabely, železo či barevné kovy. Pouhých patnáct procent odpadu ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. V Ostravě se elektroodpad zpracovává v areálu společnosti OZO. V chráněné dílně tam pracuje dvacet lidí se ztíženou pracovní schopností.