„V Ostravě-Jihu přibylo za loňský rok celkem tři sta sedmdesát osm parkovacích míst. Nejvíce parkovacích míst vzniklo v ulici Františka Hajdy, konkrétně sto sedmdesát, a v ulici Šeříkové, kde jich bylo vybudováno sto sedmnáct. Nová parkovací místa jsou pak také v ulicích Markově, J. Maluchy a F. Formana,“ vyjmenoval mluvčí obvodu Jih Michael Kutty a dodal: „Letos připravujeme rekonstrukci a dostavbu čtyř parkovišť u obytných domů v okolí nákupního centra Kotva v Ostravě-Zábřehu.“ Dále podotkl, že obvod nabízí také možnost vybudování stání na vlastní náklady.

„O pronájem pozemku pro výstavbu parkovacího místa mohou zájemci stále žádat. Jejich žádost je posouzena v příslušných komisích, které jsou poradním orgánem Rady městského obvodu Ostrava-–Jih. Ta pak rozhodne o souhlasu či nesouhlasu s pronájmem dotčeného pozemku,“ informoval Kutty.

Zda přibudou parkovací místa i v centrálním ostravském obvodu, zatím není jasné. „V současné době ještě nemáme přehled plánovaných investic, které se budou dotýkat doplnění parkovacích míst. Co se týká plánu na letošní rok, tak ten bude doporučovat investiční komise radě a zastupitelstvu,“ uvedla mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

V dalším ostravském obvodě, v Porubě, se za posledních deset let podařilo vybudovat dva tisíce nových parkovacích míst. Poptávka po místech na stání se ale podle mluvčí obvodu Petry Špornové stále zvyšuje. „Podle odborné studie, kterou jsme si nechali vypracovat na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, by obvod potřeboval téměř jednu a půl miliardy korun a plochu o velikosti třicet tři fotbalových hřišť, aby uspokojil poptávku všech řidičů po parkovacích stáních. Aktuálně jich v městském obvodu chybí zhruba tři tisíce,“ uvedla Špornová.

Za nejlepší řešení této situace považuje vedení obvodu výstavbu parkovacích domů. „Za ideální řešení považujeme výstavbu parkovacích domů, které na relativně malé ploše poskytují vysoký počet krytých parkovacích míst. Připravujeme dva projekty na vybudování parkovacích domů v oblasti Opavské ulice a ulice J. Šoupala. Ty by měly motoristům poskytnout stovky nových parkovacích míst. Za úspěch bychom považovali, kdyby oba parkovací domy byly vystavěny do čtyř let,“ řekl porubský místostarosta Petr Mihálik.