Přestavba spojovací části mezi školou a její tělocvičnou trvala sedm měsíců a přišla na více než pětadvacet milionů korun. „Ve dvoupodlažní přístavbě se nově nacházejí učebny, sklady a zázemí pro výuku tělesné výchovy, jako jsou sprchy, nářaďovny a sociální zařízení,“ uvedl místostarosta centrálního obvodu Dalibor Mouka.

Kapacitní prostory školy tak byly navýšeny celkem o šest učeben v prvním patře a o dvě malé v přízemí. V odpoledních hodinách budou tyto učebny sloužit pro družinu. „Děti budou moci začít využívat nové prostory od začátku března. Na jaře ještě dokončíme terénní úpravy ze Slavíčkovy ulice,“ dodal Mouka.