Sedmičlenná porota složená z architektů a představitelů Ostravy pak vybírala a ocenila nejlepší.

„Porota se rozhodla neudělit první a třetí cenu, protože žádný ze soutěžních návrhů není bez úprav použitelný pro realizaci,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Hlavní architekt Ostravy Cyril Vltavský míní, že návrh studentek Stavební fakulty VŠB-TUO Lenky Kolarčíkové z Hlučína a Martiny Hatalové z Čáslavi, který získal druhou cenu, by se po úpravách ale použít dal. Kompozice (návrh číslo 04) je tvořena ze tří objektů, které stojí tři metry od přilehlé komunikace. Od sebe jsou vzdáleny dvacet metrů. Každý z nich se skládá z betonového podstavce a kovového stožáru. Uvnitř nich je průchozí prostor. Autorky návrhu počítají s tím, že na stožáry by se použil materiál z konstrukcí těch částí vítkovických vysokých pecí, které jsou určeny k demolici. Ve svém návrhu vidí odkaz na historii regionu a typický materiál Ostravska.

„Návrh je nutné dopracovat. Ale je nadčasový, z dálky je zřetelný nápis Ostrava, je v něm i náznak ztvárnit logo města – pylony připomínají tři vykřičníky,“ říká o této městské bráně Vltavský s tím, že se bude dál jednat se studentkami i se školou a pracovat na tomto návrhu.

Jak si představovali ideální vstupní bránu města další účastníci soutěže?

Někteří se inspirovali hornickou tradicí Ostravy. Vytvořili bránu, která znázorňuje tvář současného města jako špičku ledovce složité struktury ukrývající se pod ní.

Další studenti zvolili jako symbol města ovci. Zvíře má prezentovat město jako krásné a přítulné, ale neztrácí svou odhodlanost a bojovnost.

Soutěž dala život také Geniu loci – bráně, která je složená z tvora (tedy fragmentu továrny), stromku symbolizujícího růst a vývoj města a podstavce s vegetací. Ten má připomínat původní nedotčenou krajinu Ostravska.