Jak už Deník exkluzivně informoval v závěru minulého týdne, důvodem zpoždění je nový plán vypsat na podobu mrakodrapu architektonickou soutěž.

„Opakovaně jsme dostávali koncepty řešení, které nebyly dostatečně propracované, koncem roku jsme proto došli k návrhu a poté i dohodě, že by finální podoba měla vzejít z architektonické soutěže,“ popsala problematiku investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, podle níž bude potřeba vzít v potaz také změnu stavebního zákona a jiné zprocesování stavby.

Deník už informoval, že v červnu by měla být vypsána architektonická soutěž, jejíž vítěz bude znám do konce roku. V dalších šesti měsících pak dojde k uzavření smlouvy.

„S ohledem na lhůty se reálně bavíme o tom, že by stavba mohla být dokončena v roce 2035,“ popsala Bajgarová výhled zastupitelům, kteří kupodivu neměli k tématu žádné dotazy, a to ani na přítomné zástupce investora. Dodatek smlouvy s RT Torax odsouhlasili téměř jednohlasně.

Počítá se s tím, že připravovaný mrakodrap bude s ohledem na dosavadní průzkumy a možnosti dvouvěžový, přesná výška není známá.

„Fázi stavby plánujeme stihnout přibližně za tři roky od získání povolení stavebního záměru,“ okomentoval Deníku klíčový projekt RT Torax jeho partner a zakladatel Tomáš Häring, který by rád stihl dokončení rychleji.