V dubnu minulého roku mělo být na ose město Ostrava – investor RT Torax vyjasněno vše podstatné. Nestalo se. „Nechceme jednat pod tlakem a ignorovat tuto novou skutečnost (že nelze postavit mrakodrap s jednou věží v plánované výšce, pozn red.), chceme investorovi poskytnout dostatečný prostor a posouváme tedy termín pro nalezení shody do konce roku 2022 čili o osm měsíců,“ uvedl tehdy primátor Ostravy Tomáš Macura.

Jenže jasno nebylo ani na konci roku, dohoda nepadla ani na dalším zastupitelstvu v lednu letošního roku. Veřejnosti záhadné průtahy mají nyní logické vysvětlení, které se dají shrnout stručně asi takto: zapomeňte na vše, co jste v souvislosti s mrakodrapem viděli.

Jedna z vizualizací chystaného mrakodrapu. Třetí podobu odhalí investor zastupitelům města v lednu. RT Torax nejprve počítal se dvěma věžemi, poté s jednou věží. Nyní se vrátí ke dvěma věžím.
Ostravský mrakodrap, verze třetí: projekt se vrací ke dvěma věžím

Obě strany se totiž podle zjištění Deníku dohodly na vypsání mezinárodní architektonické soutěže. Má to dvojí dopad – vizuální a časový.

V červnu se začne nanovo

„Ostravským zastupitelům bude ve středu 22. února 2023 předložen dodatek kupní smlouvy, který stanovuje další postup přípravy stavby mrakodrapu v centru města,“ uvedl mluvčí investora Jindřich Vaněk s tím, že město a RT Torax se dohodli na architektonické soutěži, která bude vypsána nejpozději v červnu.

Bude se řídit soutěžním řádem České komory architektů a vítězný návrh by měl být znám do konce tohoto roku. Vyřešit má nejen podobu stavby, ale i dopravní řešení, napojení na okolní prostředí a zástavbu a má vytvořit vstup do historického centra města. Právě v těchto bodech byly největší třecí plochy mezi městem a investorem.

„Osobně považuji dohodu na tom, že podobu budov i veřejného prostoru určí výsledek mezinárodní architektonické soutěže, za významný posun směrem k co nejvyšší kvalitě řešení,“ řekl Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura, jenž před rozhodnutím zastupitelstva nechce předjímat, zda k této dohodě skutečně dojde. Dá se to však velmi předpokládat.

Mrakodrap Ostrava Tower.
Mrakodrap v Ostravě? Investor s městem hledají shodu, jasno nebude ani dnes

„S ohledem na významnost lokality v samotném centru města a i na neblahou zkušenost s realizací Nové Karoliny je právě kvalita ten faktor, který si chceme bezpodmínečně pohlídat,“ dodal primátor s tím, že čas výstavby je v těchto souvislostech až sekundární záležitostí.

Stavba nejdříve za pět let

Po ukončení architektonické soutěže a vybrání vítězného návrhu se bude znovu projektovat a řešit povolovací řízení. Zahájení stavby je tak plánováno nejdříve na rok 2028, dokončení mrakodrapu pak patrně v roce 2032.

„Fázi stavby plánujeme stihnout přibližně za tři roky od získání povolení stavebního záměru. Potřebný čas se zdá neúměrně dlouhý, avšak ze zkušeností ze zahraničí víme, že příprava takového projektu vyžaduje opravdu mnoho práce a času,“ okomentoval klíčový projekt RT Torax jeho partner a zakladatel Tomáš Häring.

Nová podoba mrakodrapu Ostrava Tower, kterou investor, společnost RT Torax, bude 15. září 2021 prezentovat ostravským zastupitelům s žádoucí o souhlas se stavbou.
Nové vizualizace chystaného mrakodrapu v Ostravě: Dívejte, jak zapadne do okolí

Nadále se počítá s tím, že půjde o nejvyšší stavbu v zemi s podobou dvou věží. Jaké výšky však budou dosahovat, se v tuto chvíli ještě neví. Dosavadní návrhy pro RT Torax připravili brněnští architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří s mrakodrapem byli vázáni od začátku, změna strategie je proto překvapila, ale akceptují ji.

„S rozhodnutím města a investora nemáme žádný problém, naopak myslíme, že by se tak měly chovat i další města, klíčové objekty by se měly soutěžit,“ řekl Deníku architekt Michal Krištof, podle něhož při zjištění nutnosti stavby mrakodrapu s širším těžištěm už nešlo využít prvotní návrh. „Projekt se velmi, velmi zjednodušeně vrací k projektu dvou věží. V této fázi ale není možné přijít a vzít zpět původní projekt dvou věží, poměr funkcí, velikosti a vlivu na pozemek je úplně odlišný od stávajícího záměru,“ okomentoval souvislosti.

Oba architekti nevyloučili, že se do architektonické soutěže přihlásí, bude však podle nich záležet na podmínkách i aktuálních časových možnostech.