Říjnového dvoudenního kurzu projektu Abeceda aneb První kroky do života se v Ostravě zúčastnilo osmnáct mladistvých ve věku od patnácti do osmnácti let. Vyzkoušeli si mimo jiné, jak hospodařit s penězi, diskutovali s pracovníky společnosti Renarkon o drogách, naučili se, jak se chovat na internetu a jak se vyhnout cyberšikaně.

Účastníci kurzu si vyslechli přednášku na téma osobnost a živě se zapojovali do debaty s vyučujícím.„Děti jsme vybrali z ústavů, které měly zájem o účast v programu. Tento rok se zúčastnilo osmnáct mladých, s mírnou převahou hochů. Přednost měli samozřejmě ti, kteří se v nejbližší době mají osamostatnit," přiblížila výkonná manažerka projektu Gabriela Matýsková.

Samotné účastníky nominují jednotlivé domovy a ústavy. „Děti byly vybrány podle toho, jestli mají zájem zúčastnit se, podle toho, jak se chovají a podle jejich studijních výsledků," uvedla vychovatelka z Výchovného ústavu v Ostravě-Hrabůvce Zuzana Pechová.

Jedním z nominovaných se stal i osmnáctiletý Jakub Haratyk, který si své účasti na kurzu velice váží. „Baví mě to, protože vím, že se mi to bude v budoucnu hodit. Samozřejmě jsem už hodně na kurzu zmíněných věcí znal už předtím, ale i tak jsem se dozvěděl mnoho nového," přiblížil Jakub Haratyk z Výchovného ústavu v Ostravě-Hrabůvce.

Projekt klade důraz na praxi namísto teoretických přednášek. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Jeho poskytovatelem je Moravskoslezský kraj. Projekt je vedený na pedagogické fakultě pod katedrou sociální pedagogiky Ostravské univerzity. Kromě akademických pracovníků se zapojují i pracovníci Renarkonu a Městská policie Ostrava.

Účastníci kurzu si vyslechli přednášku na téma osobnost a živě se zapojovali do debaty s vyučujícím.