„Cílem školy je vychovávat nelékařský zdravotnický personál, především zdravotnické asistenty. V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš studijní program o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, abychom byli schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání," vysvětlil založení školy předseda představenstva Agel Ján Dudra. Budoucí ředitel školy Vladimír Janus upřesnil, že celková kapacita školy bude 250 studentů.

Ti budou moci studovat ve třech denních čtyřletých oborech − zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent – a dálkově lze studovat pětiletý obor zdravotnický asistent. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří se uskuteční 10. a 19. ledna vždy od 13 do 18 hodin v budově Agel Střední zdravotnické školy v Antošovické ulici 107 v Ostravě-Koblově.