Ve společnosti Lidl si začali tykat na jaře uplynulého roku.

„Naše firemní kultura se změnila. Největší změnou bylo zavedení tykání mezi všemi zaměstnanci. Tato forma dorozumívání v některých zemích už funguje a osvědčila se, takže jsme ji uvítali i u nás. Mimo jiné jsme chtěli vytvořit na pracovištích neformálnější atmosféru, ve které by se ještě lépe pracovalo,“ vysvětlila mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Jak vnímáte tykání na pracovišti vy? Hlasujte v anketě na této stránce pod článkem.

Přechod z vykání na přátelštější tykání byl podle ní dobrovolný a trval určitou dobu. Jak dodala, jednalo se o výraznou změnu, proto bylo důležité, aby si na ni zvykli všichni zaměstnanci.

„Zpočátku byli někteří trochu ostýchaví a potřebovali na přivyknutí nějaký čas, dnes už však tento krok všichni zaměstnanci oceňují. Vzájemná komunikace je podle nich věcnější a otevřenější,“ dodala Zuzana Holá.

Ilustrační foto
Vítkovice získaly zakázky v Británii

TAKÉ V TIETO CZECH A KRUK

Mezi sebou si tykají i všichni pracovníci ostravské pobočky Tieto Czech.

„Nezáleží na pracovní pozici, věku nebo genderu. Je to nepsané pravidlo, na které najíždíme hned první den v práci při vítání nováčků. Tykání pomáhá bořit bariéry a rychleji navázat profesní i kolegiální vztahy,“ uvedla mluvčí zmíněné společnosti Zuzana Mánková.

Žádné vykání neuslyšíte ani ve společnosti KRUK. „Vychází to z firemní kultury, kterou celá skupina uznává je založená na ženských hodnotách tedy na vytváření vztahů spíše než zaměření na jednotlivce. Tykání napříč celou společností ukazuje, že všichni zaměstnanci se mohou podílet na velkých rozhodnutích a přinášet do firmy nové nápady,“ vysvětlila mluvčí KRUK Markéta Kolářová.

Jak dodala, pro některé zaměstnance je automatické tykání zpočátku obtížné. Bývá to hlavně u starších lidí, kteří na tykání v zaměstnání nejsou zvyklí.

TYKAJÍ I MAJITELI FIRMY

Tykání a neformální styl komunikace existuje už od počátku jejich fungování i mezi zaměstnanci společností RegioJet a Student Agency. „Naše firemní kultura podporuje bezprostřední a co nejvíce přátelskou komunikaci jak se zákazníkem, tak mezi zaměstnanci. Těžko bychom ale mohli komunikovat přátelsky, s úsměvem a méně formálně se zákazníkem, pokud by se zaměstnanci uvnitř firmy mezi sebou dorozumívali striktně formálně,“ vysvětlil mluvčí obou společností Aleš Ondrůj. 

Ilustrační foto
Stánkoví prodejci ovoce u silnic často porušují zákon

Jak poznamenal, je tak běžnou praxí, že si mezi sebou tykají nadřízení manažeři se svými podřízenými, řada zaměstnanců tyká také majiteli firmy Radimu Jančurovi. „Samozřejmě že pokud někdo z jakéhokoli důvodu upřednostňuje vykání, také se to zcela respektuje,“ dodal Aleš Ondrůj.

Vykání neuslyšíte ani ve Slevomatu. „I přestože zaměstnáváme už dvě stě lidí, nejsme žádná korporace. To se projevuje i v neformální komunikaci. Vykání u nás neexistuje. Kdokoliv na jakékoliv pozici může za mnou přijít s čímkoliv,“ uvedla ředitelka Slevomatu Marie Chytilová.

V HUTI ZÁLEŽÍ NA DOMLUVĚ

V ostravské huti ArcelorMittal není tykání či vykání mezi zaměstnanci vymezeno žádnými striktně stanovenými předpisy.

„Dodržují se běžně užívaná pravidla pro společenské chování. Pokud se třeba kolegové znají dlouhá léta, není důvod, aby si netykali. Platí to i v případech, kdy jde o vztah mezi nadřízeným a podřízeným, ženou a mužem, případně mezi kolegy, mezi kterými je výrazný věkový rozdíl. Pokud někdo zvolí raději vykání, tak se to samozřejmě respektuje, a to i v případech, kdy jde o kolegy na jednom pracovišti,“ odpověděla mluvčí huti Barbora Černá.

Památkáři se pustili do kostelíku v Gutech.
Památkáři se pustili do kostelíka v Gutech