Automobilů je za smogu v ulicích města o čtyři tisíce méně než v jiné dny, hromadná doprava zadarmo má smysl, je to jedna z možností, jak zlepšit v Ostravě životní prostředí. Tvrdí to náměstek ostravského primátora pro dopravu Aleš Boháč (ČSSD).

Opírá se přitom o výsledky dopravního průzkumu, který v průběhu osmi týdnů zjišťoval, jak jsou obsazeny tramvaje, autobusy a trolejbusy a kolik aut jezdí v ostravských ulicích. Sčítalo se na čtyřech dopravních uzlech: Svinov mosty-horní zastávka, Náměstí Republiky, Muglinovská, Sad B. Němcové. Nejpřesnější informace byly získány stažením dat z řadičů semaforů.

„Do Ostravy přijelo v pracovních dnech v době smogu asi o 3900 aut méně, což je o 2,7 procenta méně oproti běžnému dni. V sobotu to bylo o 2800 aut méně, což je méně o 3,4 procenta,“ uvedl Boháč. Upřesnil, že za smogu cestovalo Ostravou méně lidí auty i městskou hromadnou dopravou.

„Snížení hustoty provozu může být výsledkem většího uvědomění si lidí, že ve dnech vyhlášené smogové regulace nemají, pokud to je možné, pobývat venku,“ míní Boháč.

Vyčíslit, do jaké míry ovlivnila chování lidí bezplatná hromadná doprava, podle něj není možné.

„Bezplatná přeprava v období smogových situací je jedním z mála konkrétních kroků, které může statutární město udělat pro zlepšení ovzduší. K dalším opatřením, která město realizovalo, patřilo zřízení speciálního fondu, ze kterého jsou hrazeny ozdravné pobyty pro děti z ostravských základních škol. Navýšeny jsou i částky na čištění ostravských komunikací, nejen ve správě města, ale také obvodů,“ konstatoval ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Kraj vyzývá ministerstvo: posviťte si na lokální topeniště

„Řešte v rámci přípravy nového zákona o ochraně ovzduší účinně také problematiku lokálních topenišť.“ Takovouto výzvu pošle ministrovi životního prostředí vedení Moravskoslezského kraje. Spalování nekvalitních paliv a odpadů v lokálních topeništích se totiž významně podílí na neuspokojivém stavu kvality ovzduší v tomto regionu.

„Současné právní předpisy nedokážou účinně řešit problematiku lokálních topenišť a ani v dosud předloženém a projednávaném návrhu nového zákona o ochraně ovzduší nejsou žádné nástroje, které by tuto problematiku ošetřily. Věříme, že účinná opatření formou ekonomické stimulace obyvatel nebo účinné restriktivní nástroje významně přispějí k řešení kvality ovzduší v kraji,“ řekl náměstek hejtmana Miroslav Novák.

Moravskoslezský kraj už v roce 2009 připravil zákonodárnou iniciativu, na základě které měl být kontrolním orgánům umožněn vstup do obydlí za účelem kontroly lokálních topenišť. Tato zákonodárná iniciativa však nebyla projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. (map)