Vedení Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice v Ostravě a vedení Ostravské univerzity vytvořili pracovní skupinu, která systematicky řeší připomínky hodnotící komise Národního akreditačního úřadu a zároveň přispívá ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi Lékařskou fakultou, Fakultní nemocnicí a vedením Ostravské univerzity.

Muž se před soudem k vraždě servírky přiznal.
Za brutální vraždu servírky v Ostravě vyslechl rozsudek otec osmi dětí

Na začátku září iniciovala Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity vznik pracovní skupiny, která si klade za cíl nastavit funkční komunikaci a spolupráci mezi novým vedením Lékařské fakulty, Fakultní nemocnicí a vedením univerzity. Jednota a spolupráce je podle nich jednou z klíčových podmínek pro zachování Lékařské fakulty jako součásti Ostravské univerzity. 

To, aby LF zůstala součástí Ostravské univerzity, si přeje nejen rektor OU Jan Lata, ale také nové vedení LF v čele s novým děkanem Rastislavem Maďarem a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, Jiří Havrlant.

Fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou spojené nádoby

“Velmi mi záleží na zachování kontinuálního vzdělávání budoucích lékařů tady v Ostravě. Fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou spojené nádoby. Studenti mají u nás zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť, učí se od špičkových odborníků a hlavně, mají tady širokou perspektivu budoucího uplatnění. Řada ostravských absolventů zůstává i po studiu v našem regionu a pracuje tady. Mysleme na budoucnost. Osobně pokládám existenci a stabilní fungování Lékařské fakulty Ostravské univerzity za naprosto zásadní podmínku poskytování kvalitní zdravotní péče v celém Moravskoslezském kraji v následujících letech,” zdůraznil ředitel FNO.

Prokešovo náměstí v Ostravě. Ilustrační foto.
Ostravě pochybí peníze. Co příští rok seškrtá?

Pracovní skupinu tvoří vedení Lékařské fakulty, univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, dále zástupci Rady pro vnitřní hodnocení OU a vedení akademické i studentské komory Akademického senátu LF. Doposud si jejich zástupci stihli vytyčit tři hlavní pilíře spolupráce. Prvním z nich je posílení vědecké činnosti, která je podle nově zvoleného děkana LF Rastislava Maďara zásadní: „Fakulta by měla směřovat k tomu, aby byla v budoucnu schopná v co největším počtu programů produkovat nejen doktorandy, ale i vlastní docenty a profesory. Osobně chci významně podporovat vědu a výzkum, i z hlediska finanční motivace, je důležité propojovat týmy různých fakultních pracovišť, převážně teoretické obory navázat na klinické. Bude potřebné usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů.“ Kromě vědecké činnosti se chce skupina vypořádat i s technickým zázemím, které se výrazně zlepší díky aktuální výstavbě Cvičné nemocnice v areálu Lékařské fakulty a také díky spolupráci s FNO.

Druhým pilířem je spolupráce při posílení personálního zajištění Všeobecného lékařství. Na tomto bodě intenzivně spolupracuje Lékařská fakulta s Fakultní nemocnicí již několik měsíců. V poslední době se tak podařilo přilákat na fakultu i do fakultní nemocnice řadu nových odborníků a s dalšími se aktivně jedná.

Ilustrační foto
Komentář Petra Jiříčka: Ostrava a dotace? Radní kážou vodu a sami rozlévají víno

Třetím, a tedy posledním dohodnutým pilířem jsou systémová opatření, která skupina přijala, aby tím zajistila dlouhodobý pozitivní vývoj fakulty. Pracovní skupina   intenzivně diskutuje a konzultuje kroky a postupy, které by byly pro Národní akreditační úřad dostatečnou garancí, že se stávající situace nebude již nikdy ve vývoji LF OU opakovat. Přijatá opatření budou následně zaváděna ve spolupráci s vedením LF. Jak ve svém programu nastínil nový děkan fakulty docent Maďar: „Důležité je uklidnit vnitřní situaci, zlepšit komunikaci směrem dovnitř i navenek, vytvořit pozitivnější mediální obraz fakulty a podrobněji informovat o nápravných aktivitách.“

Studium medicíny dokončilo za necelých deset let existence tohoto oboru v Ostravě více než 250 mediků.

„Stojím si za tím, že kvalita výuky je zde na vynikající úrovni. Postavili jsme pro Lékařskou fakultu zcela novou budovu, aktuálně budujeme špičkové Simulační centrum a ve spolupráci s FNO připravujeme vybudování nového zázemí pro vědecký výzkum. Výhodou ostravské medicíny je její optimální velikost pro individuální výuku. V ročníku máme maximálně 140 studentů. Naši studenti se tak dostávají mnohem dříve do praxe a získávají potřebné dovednosti již v začátcích studia,“ shrnuje přednosti ostravské medicíny rektor Jan Lata.

Součástí kontrol je také ověřování, zda motorista nemá uložený zákaz řízení.
Žádné slitování! Za porušení zákazu řízení vězení. Případ z Ostravy je varováním