Akce byla realizována odpoledne 9. září v Ostravě-Hrabové, přičemž bylo osloveno několik desítek cyklistů. Počet cyklistů, kteří byli pod vlivem alkoholu? Policisté na místě řešili dva takové přáípady. Zároveň všem osloveným cyklistům opětovně připomínali základní zásady bezpečného pohybu na jízdních kolech, například vhodnost používání přileb cyklisty a mnohé další. 

Doplnit lze i statistické údaje. Zatímco v tomto roce při dopravních kolizích (ať už se zúčastněnými řidiči osobních automobilů či motocyklistů) klesla úmrtnost, cyklisté jsou skupinou, kde se počet zemřelých při nehodách výrazně zvýšil. Tato skutečnost může být mimo jiné zřejmě ovlivněná i tím, že se zvedla hustota v dopravě.

Lidé letos zůstávali doma, což způsobilo narůst cyklistů. Velké popularitě se těší elektrokola. Bohužel už méně pozitivní jsou statistiky. Od ledna 2020 do konce srpna 2020 v České republice zemřelo celkem 34 cyklistů, zatímco v roce 2019 o deset méně. Mezi nejčastější příčiny zaviněných nehod cyklistou patří nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti.

Ze statistik je mimo jiné zřejmé, že v Moravskoslezském kraji v prvních osmi měsících došlo k víc jak 400 dopravním nehodám cyklistů. Při srovnání prvních osmi měsíců let 2019, 2020 v našem regionu přitom konstatujeme nárůst počtu usmrcených cyklistů.

K TÉMATU 

Vhodné je znovu připomenout, že i cyklista se řídí zákonem o pozemních komunikacích, který mimo jiné uvádí že:

· Cyklista je považován za řidiče nemotorového vozidla.

· Řidič nesmí při jízdě na pozemních komunikacích pít alkohol ani řídit pod jeho vlivem, na cyklostezce platí stejná pravidla jako na silnici.

· Možný postih za řízení pod vlivem alkoholu je pro řidiče motorových vozidel a cyklisty obdobný.

· Pokud cyklista způsobí dopravní nehodu, je alkohol v krvi brán jako přitěžující okolnost, podobně jako u řidiče motorového vozidla.