Pomáhat budou přímo v nemocnicích nebo v očkovacích centrech. „Jsem moc rád, že v Moravskoslezském kraji nemusíme jít cestou příkazů pracovní povinnosti. Dobrá vůle má větší sílu, než nařízení. Velmi si vážím přístupu všech zdravotníků, kteří svou pomoc nabídli. A věřím, že další ještě přibudou. Vzájemná domluva a vstřícnost je rozhodně cennější, než necitlivé příkazy. Kromě ochotných zdravotníků také děkuji za spolupráci a součinnost Sdružení ambulantních specialistů a České lékařské komoře, jejichž prostřednictvím jsme ambulantní specialisty oslovili,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že nemocnice v regionu poptávají 64 lékařů a 164 sester.

Nemocnice na území Moravskoslezského kraje, které potřebují výpomoc, dostaly ve středu 10. března 2021 seznamy kontaktů na přihlášené ambulantní specialisty působící v jednotlivých okresech. Vypomáhat budou nejen lékaři a sestry, ale také například fyzioterapeuti, laboranti nebo ošetřovatelé.