Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot daných zákonem o ochraně ovzduší. Příčinou smogových situací jsou nejčastěji špatné rozptylové podmínky, což způsobuje kumulaci znečištění v ovzduší.

Zasněžený chodník, 6. prosince 2023, Ostrava.
Zasněžené chodníky a cesty v Ostravě? Kalamita pokračovala i na zastupitelstvu

Jak ve čtvrtek dále uvedli meteorologové, prahové hodnoty prašného aerosolu PM10 na některých místech Moravskoslezského kraje, se pohybují ve 12hodinových koncentracích nad imisním limitem, který je 100 mikrogramů/m3. Zároveň neočekávají v následujících 24 hodinách pokles pod tuto prahovou hodnotu.

Aktuální stav překročení prahových hodnot lze sledovat na stránkách ČHMÚ, případně pomocí mobilní aplikace ČHMÚ.

Doporučení odborníků

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně. 

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Liberty Ostrava, ilustrační foto.
Liberty Ostrava městem duchů: Sklady prázdné, firmy odvážejí nesplacený materiál

Na zhoršené kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji, které je dlouhodobě nejhorší v zemi, se podílí průmyslové podniky, doprava a lokální topeniště. Výrazné problémy jsou v kraji právě v topné sezoně. Roli hraje i poloha kraje blízko Polska, odkud podle odborníků i kvůli povětrnostním podmínkám směřuje znečištění do Česka.