Petr Kajnar (ČSSD), primátor, 54 let

Dobře jsem poznal, co toto město potřebuje, kde má slabiny a nedostatky. Ostrava je pro mě největší výzvou, má spoustu problémů k řešení. Naší ambicí musí být nejen tyto handicapy smazat, ale i využít potenciál, který nám dává poloha v regionu. V dohledné době se Ostrava musí stát druhým pólem rozvoje republiky po Praze.

Jiří Srba (ČSSD), náměstek primátora pro investice, 32 let

Nejdůležitější je zdárně dokončit všechny nastartované investiční akce. Rozšířit by se měl prostor pro vstup dalších investorů, kteří podpoří rozvoj Ostravy.

Aleš Boháč (ČSSD), náměstek primátora pro dopravu, 28 let

Chtěl bych zlepšit komfort dopravy na území města. A to jak v investicích do infrastruktury, tak ve zkvalitnění veřejné dopravy, kde by se měl například obnovit a ekologizovat vozový park. Za důležitou považuji také podporu cyklostezek.

Simona Piperková (ČSSD), náměstkyně primátora pro zdravotnictví a kulturu, 41 let

V úseku zdravotnictví bych chtěla zachovat stoprocentní vlastnictví Ostravy v městské nemocnici, aby do ní byly možné další investice a aby byla občanům garantována kvalitní a dostupná zdravotní péče. V oblasti kultury chci pokračovat v tom, co bylo nastaveno v rámci kandidatury na evropské hlavní město kultury.

Dalibor Madej (ODS), náměstek primátora pro životní prostředí, 47 let

Jasnou prioritou je řešení otázky životního prostředí. Nepůjde jen o problematiku znečištěného ovzduší, ale třeba i o výstavbu protipovodňové hráze nebo pokračování revitalizace Ostravice.

Tomáš Petřík (ODS), náměstek primátora pro finance a rozpočet, 49 let

Mou prioritou je hospodárný přístup k financím města, zvláště v době, kdy je ekonomika stále ještě v recesi. Budeme hledat rezervy, abychom měli zdroje na další rozvoj Ostravy.

Martin Štěpánek (ODS), náměstek primátora pro školství, sport a sociální věci, 35 let

Hlavní prioritou bude třetí komunitní plán pro roky 2011 až 2014. Bude nás také čekat výstavba komunitního centra, která začne příští rok. Ve střednědobém horizontu se dostaneme i k novému městskému stadionu.

>> POZNÁMKAMARTINA PLEVY

Ostravak vycenil zuby a hasič projevil odvahu

Hned na první schůzi ustavujícího zastupitelstva města Ostravy vycenili zuby členové opozičního hnutí Ostravak. Svými deseti hlasy toho sice zatím moc nezmohli, každopádně však vyslali jasný signál, že nebudou v lavicích příští čtyři roky jen tiše sedět a usrkávat kávičku. Je dobré od počátku vědět, že opozice tentokrát nebude jen tichý beránek.

Neméně zajímavé pak může být také sledování kroků některých nových náměstků primátora, zejména pak toho, který dostal na starost dopravu. Osmadvacetiletý sociální demokrat Aleš Boháč totiž napoprvé příliš nepřesvědčil. Zatím se prý na radnici Radvanic a Bartovic věnoval zejména informačním technologiím, působí také jako asistent poslance. Řídit resort, kde se točí milionové částky, se ale nebojí.

„Mám blízko k oblasti dopravy a bezpečnosti z hlediska toho, že jsem velitelem družstva dobrovolných hasičů na poloprofesionální úvazek,“ přiblížil svou kvalifikaci k údivu všech Aleš Boháč.

Tak uvidíme, co nám nabroušená opozice i sebevědomé vedení města v příštích čtyřech letech ještě ukážou…
>> DOPIS ČTENÁŘE

To, že počet náměstků se zřejmě zvýší z pěti na šest, je v době šetření opravdu nehoráznost. Je totiž nepochopitelné, že v uplynulém období 60letý náměstek zvládal resort zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury, volnočasové aktivity a sportu. Zřejmě koalice nemá již žádného kandidáta, který by to zvládl, a proto je nutné tento resort rozdělit pro dva náměstky. Jsem zvědavý, jestli se pod novými náměstky rozmnoží také počet vedoucích odborů, který se neustále mění podle libosti či nelibosti jejich vedoucích u svých nadřízených. Překvapila mě také odvaha pana Srby, který bude mít na starosti investice. Pracoval totiž ve školství a nevybíravým a nadřazeným chováním dával najevo své pohrdání úředníky radnice. A o zkušenostech a znalostech osmadvacetiletého kandidáta na náměstka dopravy opravdu pochybuji, ale čas nám ukáže, zda koalice obsadila funkce tím nejlepším, co měla. Na závěr ještě podotknu, že mi je upřímně líto všech ostatních zaměstnanců, kteří budou pracovat pod tímto vedením za snížené platy.

Petr Mokrý, Ostrava
>> Co si myslíte o novém vedení města? Myslíte si, že to jsou lidé na správných místech? Pište na adresu martin.pleva@denik.cz a diskutujte pod článkem!