Předchozí
1 z 34
Další

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Zuzana Ožanová, starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

Zuzana Ožanová, starostka obvodu Moravská Ostrava a PřívozZdroj: Archiv

1. Problémem je na jedné straně nezodpovědné chování, na druhé straně až panický strach, který vede občas k teroru chronicky nemocných lidí, kteří si dovolí zakašlat. Psychická zátěž vyvolaná situací je vysoká a projevuje se na chování lidí. Například nemůžeme v jedné části obvodu provádět ruční čištění, jelikož se v dané oblasti pohybuje většina občanů bez zakrytí úst a zaměstnanci technických služeb tak mají oprávněné obavy o své zdraví. Naopak jiní občané mají tendenci svými nezodpovědnými návštěvami ohrožovat seniory.

2. Nebudu opakovat to, co všichni a podívám se do své blízkosti na radnici. Musím ocenit především pracovníky sociálního odboru, zvláště pečovatelky. Jedná se o ženy pomáhající potřebným, které nemají čas na odpočinek. K jejich stálým klientům přibyly osoby potřebující po městském obvodu pomoc, například s nákupem nebo zaopatřením roušek. Patří jim můj obdiv a poděkování.

3. Ano. V minulosti se nikdo z nás s podobnou situací nesetkal. Rozhodnutí se musí přijímat operativně a rychle. Můžeme mít různé názory na správnost rozhodnutí. V krizových situacích nelze vyvolat zdlouhavou veřejnou diskusi a ptát se každého jednotlivce, co by chtěl. Jen rychlá rozhodnutí mohou být účinná. Vzpomeňme na reakci, na první omezení, např. pan Hrušínský.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Martin Bednář, starosta obvodu Ostrava-Jih:

Martin Bednář, starosta obvodu Ostrava-JihZdroj: Archiv

1. Problémy jsou, dá se říci běžné, odpovídající situaci. Radnice Ostravy-Jihu funguje v podstatě bez omezení, k jednání je pouze nutno se předem telefonicky domluvit. Podařilo se nám zajistit ochranné pomůcky pro pracovníky v první linii, dezinfekční roztoky, nyní jsme dokončili první vlnu distribuce bavlněných roušek, které jsme rozdali nejohroženější skupině obyvatel, více než dvaceti tisícům našich seniorů. Velice si cením zodpovědného, ohleduplného chování obyvatel Jihu i jejich aktivit v rámci vzájemné pomoci.

2. Dárce, dobrovolníky, aktivní společnosti. Je jich celá řada, například společnosti Prapos, Péče srdcem, Spirála, BeWooden, ale i dobrovolní hasiči SDH Zábřeh, studenti, učitelky, skvělí obyvatelé Jihu. Roušky a rukavice přinesli i zástupci vietnamské komunity. Díky společnostem Canis Safety a.s. a Manutan Czech Republic máme respirátory pro pečovatelky, sociální pracovnice, učitelky ve školkách a pracovníky, kteří realizují opatření vlády při nouzovém stavu. Za pomoc a otevřená srdce patří velké díky všem, kteří se podílejí na zmírnění dopadů koronavirové krize.

3. Řízení v rámci současné krize určitě není jednoduché. Řada z nás se do této situace dostala poprvé a snaží se dělat to, co považuje pro ochranu zdraví obyvatel za nejlepší. Čas na odpovědné hodnocení teprve přijde. Osobně s tím počkám, až dojde ke stabilizaci a návratu života do normálních kolejí. Pak můžeme hodnotit. Mne bude určitě zajímat i porovnání s jinými státy světa, posouzení v širších souvislostech.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lucie Baránková Vilamová, starostka Poruby:

Lucie Baránková Vilamová, starostka PorubyZdroj: Archiv

1. Objevují se nejrůznější těžkosti, které musíme řešit. Musíme zajistit roušky, dezinfekci a řadu dalších věcí. Je to spotřební a obecně málo dostupný materiál, který se teď prodává za vysoké ceny. Takže je to stále se opakující kolotoč. Ačkoli jsme teď postaveni před výzvy, musím říct, že převážná většina lidí to zatím zvládá opravdu velmi dobře. Obávám se ale, že čím déle bude současný stav trvat, tím větší bude především psychický tlak na lidi. A na to se budeme muset také připravit, jak tuto situaci řešit.

2. Pozitivní je, že současná pandemie odhalila to dobré ve spoustě z nás. V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří dodržují veškerá nařízení a jsou ohleduplní. Speciální poděkování si ale zaslouží všichni, kteří se rozhodli pomáhat druhým. Mám radost, že je mezi nimi i řada zaměstnanců našeho úřadu, kteří šijí roušky, nebo pomáhají s nákupy seniorům. Těší mě, že i přes všechny těžkosti, dokáží všichni tito lidé zůstat pozitivní. Pro mě osobně jsou v těchto chvílích právě oni tím největším hnacím motorem.

3. Na tuto situaci nebyl, a ani dost dobře nemohl být připraven nikdo z nás. A je jedno, zda jde o obec, kraj, stát či dokonce celý svět. Oceňuji, že se u nás zavedla potřebná opatření hned na počátku krize. A i když se dělají chyby, vidím kolem sebe, že všichni pracují na maximum a to mě naplňuje optimismem. Věřím, že se vyhneme scénáři, který postihl Itálii nebo Španělsko. Ovšem neméně důležitá bude doba „pokoronavirová“. Musíme mít plán, jak zvládnout nejen ekonomické dopady, které krize přinese. To bude klíčové.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Richard Vereš, starosta obvodu Slezská Ostrava:

Richard Vereš, starosta obvodu Slezská Ostrava:Zdroj: Archiv

1. Základním cílem zůstává samozřejmě zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a informovanost občanů obvodu. Začínáme se však zabývat i budoucími dopady pandemie. Realizujeme úspory v rozpočtu, které pokryjí předpokládané ztráty v daňových příjmech obcí. Připravujeme se na možné komplikace v již běžících investičních projektech. Snažíme se, aby pandemie měla co nejmenší vliv na naše spolky nebo podnikatele. Chceme být zkrátka připraveni na vše, co může po skončení nouzového stavu nastat.

2. Určitě zaslouží velké ocenění všichni, kteří v této těžké době respektují krizová opatření – nosí roušky, nesdružují se, omezují svůj běžný režim, aby tak zamezili potenciálnímu šíření nákazy. Pro mnoho z nás to určitě není jednoduché, takže ocenění je na místě. Rozhodně bych pak poděkoval všem, kteří kromě toho chtějí pomoci aktivněji a dobrovolně pomáhají třeba s šitím roušek, nákupy pro seniory a osoby v karanténě nebo se starají o své rodinné příslušníky.

3. Je jednoduché říkat, že někdo něco nezvládl nebo podcenil. A mnoho lidí toho zneužívá. Já zatím hodnotím kroky vlády i hejtmanství spíše kladně. Od zdravotnických zařízení, praktických lékařů nebo třeba stomatologů mám zpětnou vazbu, že se jim dostává všech potřebných ochranných pomůcek. Pod taktovkou kraje běží výroba a distribuce dezinfekce. Funguje velmi dobře testování. Určitě zpětně vidíme, že některé věci se mohly dělat lépe, ale v rámci dané situace zvládají své úkoly dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radomíra Vlčková, starostka obvodu Vítkovice:

Radomíra Vlčková, starostka obvodu VítkoviceZdroj: Archiv

1. Bezdomovci a shlukování občanů, kteří jsou závislí na návykových látkách.

2. Všechny zaměstnance ÚMOb Vítkovice a rovněž občany našeho městského obvodu, kteří zodpovědně přistoupili ke všem opatřením, které zavádí vláda a krizový štáb ČR.

3. Ano.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Aleš Boháč, starosta obvodu Radvanice a Bartovice:

Aleš Boháč, starosta obvodu Radvanice a BartoviceZdroj: Archiv

1. Nemyslím si, že je u nás něco větším problémem než jinde. Chybí nám informace, osobní kontakt s rodinou, kamarády a ta naše česká kultura na venkovních zahrádkách restauračních zařízení. Doufám, že se toho všichni ve zdraví brzy dočkáme. Někteří ovšem čekat nechtějí. Disciplína a ochota přijmout opatření je u pár lidí v obvodě nulová.

2. Spoluobčany, kterým se ze dne na den změnil život, zaměstnání, podnikání a přitom všem našli místo v srdci na solidaritu a sílu pomáhat druhým. Nejenom šitím roušek, kterými se snaží snížit počet nakažených seniorů a sousedů… Jen doufám, že jejich solidarita nemá suplovat neschopnost druhého sehnat dostatek ochranných pomůcek.

3. Ze státu jsme zásobováni desítkami nařízeními, novými legislativními změnami - ale bez instrukcí, které by určovaly, co se po nás chce nebo očekává. Od ústředního krizového štábu vnímám starost, pokus o zabezpečení dostatku ochranných pomůcek, ale co dělá krajský štáb je asi tajemstvím pro všechny starosty, kteří nemají, stejně jako já, hejtmana na facebooku. Ukázkou může být povinnost se postarat o zvířata (krávu, koně…), která by zůstala bez majitele hospitalizovaného z důvodu nákazy Covid-19, čímž by mohlo dojít k týrání zvířat… Starostové ale od 20. 3. nesmí vědět o nakažených osobách.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavel Bochnia, starosta Polanky:

Pavel Bochnia, starosta PolankyZdroj: Archiv

1. Každá obec a místo je specifické, není tedy úplně jednoduché na tuto otázku odpovědět. Polanku tvoří především rodinné domy se zahrádkami, proto mají naši občané a děti přece jen možnost vyžití a pohybu. Daleko složitější je to v bytových domech a samozřejmě domovech pro seniory. Asi největší problém pro vedení obce je, že nemáme informace o nakažených koronavirem v obvodě. Jsem přesvědčen, že bychom mohli pomoci ohlídat nařízenou karanténu a především místní znalostí pomoci těmto lidem (komunikace, potraviny, teplé jídlo a samozřejmě i ochranné prostředky).

2. Já myslím, že pochvalu a poděkování zaslouží opravdu všichni za to, jak jsou disciplinovaní a dodržují nařízení, byť jim v mnoha ohledech velmi komplikují život. Zvláštní poděkování patří samozřejmě těm v první linii. V Polance bych pak především poděkoval děvčatům z mateřské školky, zaměstnancům úřadu, ale i dalším dobrovolníkům a partnerům, kteří nám pomáhají se šitím roušek, dezinfekcí, nákupy, a to nejen pro seniory. Poděkování patří rovněž školským zařízením (pedagogům), žákům a především rodičům. Je opravdu obdivuhodné, jak zvládají společně učivo a elektronickou komunikaci při všech starostech okolo sebe.

3. Víte, nikdo v této situaci nikdy nebyl, takže není jednoduché činit kroky vedoucí k co nejbezpečnější variantě s minimálními dopady na lidské zdraví, životy a ekonomiku. Já věřím, že kroky jsou správné a společně to zvládneme.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Patrik Hujdus, starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky:

Patrik Hujdus, starosta obvodu Mariánské HoryZdroj: Archiv

1. Myslím, že každý dílčí problém jsme zatím dokázali vyřešit, často také díky neuvěřitelně obětavému a pozitivnímu přístupu lidí. Naštěstí u nás rozšíření nákazy dosud není tak velké, jako v jiných zemích. Rozhodně ale trpí malí živnostníci a podnikatelé, kteří byli nuceni zavřít své provozovny, a do problémů se dostávají i lidé, kteří nemůžou chodit do práce. Mnohým by v budoucnu mohly chybět peníze třeba na zaplacení nájmů a skutečný problém pak nastane ve chvíli, kdy bude krizová situace trvat příliš dlouho.

2. Prioritně je potřeba ocenit lékaře, zdravotní sestry a pracovníky bezpečnostních složek, kteří jsou v boji s koronavirem v první linii. Chtěl bych poděkovat ale také těm, kteří sice přímo nebojují s nákazou, ale při svém zaměstnání jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí a tím fakticky riskují své zdraví – prodavačky v obchodech, pracovníky ve službách a další. Speciální skupinou jsou pak švadlenky, díky kterým je mezi lidmi dostatek roušek, a spoluobyvatelé, kteří nám nabízejí svou pomoc jako dobrovolníci.

3. Úspěšnost boje s koronavirem není možné hodnotit podle počtu tiskových konferencí vlády. Nikdo z nás ale podobnou situaci ještě nezažil a tak nechci někoho kritizovat za každou cenu. Každopádně vnímám to tak, že informací máme málo, chodí pomalu, koordinace téměř žádná, takže co jsme si nezařídili sami, to bychom neměli, nebo měli pozdě. Naštěstí komunikace mezi starosty funguje a tak si příklady dobré praxe dokážeme rychle nasdílet.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Jureček, starosta obvodu Hošťálkovice:

Jiří Jureček, starosta obvodu HošťálkoviceZdroj: Archiv

1. Musím pochválit naše hošťálkovické občany, protože dodržují veškerá mimořádná opatření a v rámci možností zvládají tyto nepříjemné dny. Nosí roušky, chovají se obezřetně, nesdružují se a naopak jsou vstřícní, tolerantní, ochotní, chápaví…

2. Ještě dřív, než vyšlo vládní nařízení o povinnosti nošení ochrany úst, jsme měli ušité roušky díky Charitě sv. Alexandra a díky hošťálkovickým šičkám a dobrovolníkům - jmenovitě Elišce Bednářové, Kamile Mazurové, Jiřímu Endelovi, Simoně Šofrové, Kamile Raczkové, Pavlíně Jurečkové, Markétě Lichoňové, Kateřině Hajdučkové, Ivě Mockové, našim úředníkům a všem dětem, které měřily, stříhaly, žehlily. Další velký dík patří nejrůznějším pomocníkům, kteří nám darovali spoustu materiálů nebo se podíleli na distribuci a zajištění roušek.

3. To, že to stát nezvládá, je realita! Byla tady opatření, která nešla realizovat - roušky, respirátory, ochranné pomůcky, dezinfekce byly nedostatkové - nebylo je kde koupit, byť jsme byli ujišťováni, že jsou! Takže jsme je museli začít sami šít, hasiči začali míchat dezinfekce atd. A např. my dodnes, jako starostové městských obvodů, nemáme nárok na informace ohledně počtu osob nakažených či v karanténě. Jak pak máme řádně vést krizové štáby?

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Martin Juroška, starosta Michálkovic:

Martin Juroška, starosta MichálkovicZdroj: Archiv

1. Myslím, že to není třeba v daném historickém okamžiku definovat. Hlavně je třeba zachovat míru mezi aplikací krizových postupů a řešením dalších věcí.

2. Dobrovolníky, kteří šijí roušky pro druhé, michálkovické hasiče, kteří pomáhají obci, ADRU a Charitu Ostrava za pomoc při nákupech pro seniory a občany za jejich trpělivost.

3. Nemám dostatek informací ke kompetentní odpovědi.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jolana Kavalková, starostka obvodu Martinov:

Jolana Kavalková, starostka obvodu MartinovZdroj: Archiv

1. Všem nám chybí všední život, dětem kamarádi, dokonce i škola, a dospělým obyčejná komunikace a setkání se známými a blízkými bez roušek. Až se otevřou venkovní zahrádky, všechno bude veselejší. Záměrně zlehčuji, ale nic nenaděláme.

2. Moc děkuji dvěma mladíkům od nás z Martinova, kteří obešli seniory, u kterých jsme si nebyli jistí, zda mají někoho, kdo se o ně postará, a také pomohli roznést našim seniorům nad 70 let roušky. Poděkování patří naší JSDH, která rozvezla roušky seniorům, dále bude dezinfikovat zastávky MHD a jiné veřejné prostory. ČČK a Spolku Seniorů Martinov za nabídku jakékoliv pomoci. Děvčatům z našeho ÚMOb a paní ředitelce z MŠ Martinov za šití roušek.

3. Nikdo na tuto situaci nemohl být připravený. Něco se zvládá lépe a něco hůř. Držme si palce, ať se nám všechno podaří co nejlépe zvládnout!

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Josef Šrámek, starosta obvodu Lhotka:

Josef Šrámek, starosta obvodu LhotkaZdroj: Archiv

1. Každá obec má své starosti, u nás se ale podařilo zajistit dezinfekci poměrně rychle a díky zodpovědným a obětavým lidem z úřadu mají všichni naši zaměstnanci roušky. Situace je pro všechny složitá, ale v menších obcích si lidé navzájem přece jen více pomáhají a sousedské vztahy fungují. Teprve teď mnozí z nás docenili, jak je dobré, že máme velkou samoobsluhu, takže se dá všechno důležité pořídit přímo ve Lhotce.

2. Jak už jsem zmínil, máme na úřadě obětavé lidi. Pracovnice šily pro ostatní roušky, snažíme se fungovat v omezených podmínkách a aspoň to nejdůležitější vyřídit. Obecně bych rád vyzdvihl také disciplínu většiny našich občanů.

3. Současná doba svádí k tomu, aby všichni měli názory na to, co by se mělo, nebo nemělo dělat. Nechci se k tomu přidat. Musíme věřit, že všichni dělají, co umí nejlépe. Chyby se asi dělají, ale je to tím, že s podobnou záležitostí, jako je pandemie, nemáme zkušenosti. Věřím, že za pár měsíců budeme ve zdraví vzpomínat na tuhle těžkou dobu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Stanislav Pyš, starosta obvodu Pustkovec:

Stanislav Pyš, starosta obvodu PustkovecZdroj: Archiv

1. Největším problémem je nepořádek způsobený občany, kteří se na procházkách chovají nedůstojně ke svému okolí. Také se jedná mnohdy o zbytečné poškozování městského mobiliáře opět způsobené neukázněnými občany. Velkým nešvarem je i odkládání domovního komunálního odpadu spoluobčany v místech na separovaný odpad společnosti OZO Ostrava.

2. Oceňuji práci členů a členek Sboru dobrovolných hasičů pro aktivní činnost a přístup pro společenský a kulturní život v městském obvodě Pustkovec, včetně členů zásahové jednotky při řešení různých situací a požadavků ze strany vedení obvodu. Zásahová jednotka je také svou činností nápomocná vedení sousedního městského obvodu Poruba při různých situacích.

3. Myslím si, že vedení kraje a státu nastalou mimořádnou situaci řídí a zvládá dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Tomáš Výtisk, starosta obvodu Krásné Pole:

Tomáš Výtisk, starosta obvodu Krásné PoleZdroj: Archiv

1. Nevím o žádném, který by se nedal zvládnout.

2. Všechny ženy, které zasedly k šicím strojům a šijí roušky. Denně jich rozdělujeme 60 až 80 na místech zvaných „rouškovníky“ – v obchodech, na úřadě. Díky jim a díky místním podnikatelům, kteří nám věnovali jednorázové roušky i respirátory, jsme mohli zásobit všechny potřebné. Taky hasiče musím pochválit – (1. 4.) jsme byli KHS požádáni o pět dobrovolníků, kteří by šli pomáhat do domova seniorů IRIS, kde se objevila nákaza koronaviru. Na výzvu velitele se sešlo sedm příslušníků jednotky SDH. Většinou mají rodiny, myslel jsem, že nikdo z nich nebude chtít riskovat. Přihlásili se všichni. Neuvěřitelný zážitek! A taky všechny občany musím ocenit – nikdy bych nevěřil, že jsou tak uvědomělí a disciplinovaní. Klobouk dolů před všemi.

3. Ano, dobře. V některých případech možná až chvalitebně… 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Věra Palkovská, primátorka Třince:

Věra Palkovská, primátorka TřinceZdroj: Archiv

1. Velkou část našich aktivit jsme museli nasměřovat směrem k ochranným a hygienickým opatřením, které se týkají magistrátu, ale i příspěvkových organizací města. A tak na denním pořádku je shánění roušek, dezinfekce, ochranných obleků atp. Důležitou úlohu sehráváme také v informování občanů. Veškeré „obvyklé“ úkoly stanovené statutárnímu městu Třinec, dá se říci, zajišťujeme v běžném režimu (byť je omezena hromadná doprava, normálně probíhá svoz odpadu, údržba komunikací atp.). Pečlivě sledujeme situaci týkající se pomoci státu zejména drobným podnikatelům a hledáme řešení, jak bychom i my mohli přispět.

2. Můj velký dík patří všem v první linii - lékařům a zdravotním sestrám, lékárníkům, profesionálním i dobrovolným hasičům, policistům, zaměstnancům našeho magistrátu i zaměstnancům všech příspěvkových organizací města. Dále bych ráda poděkovala prodavačkám, uklízečkám, řidičům a všem zaměstnancům ve službách, které i přes různá omezení fungují. Děkuji rovněž všem, kteří pomáhají nejohroženější skupině našich obyvatel - našim seniorům. A také děkuji za solidaritu všem, kteří šijí roušky pro svoji rodinu, pro přátele, sousedy, známé, ale i pro zdravotníky a další potřebné. A na závěr děkuji všem občanům, že respektují doporučená opatření a nařízení.

3. Myslím si, že i přes nelehkou situaci zvládá vedení Moravskoslezského kraje vše dobře.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavol Lukša, starosta Čeladné:

Pavol Lukša, starosta ČeladnéZdroj: Archiv

1. Největším problémem v počátku bylo zorientovat se v nařízeních vlády, která byla dosti, řekněme slušně, chaotická. Jedno nařízení stíhalo druhé a za půl hodiny, hodinu, již předchozí neplatilo. Největším a dost palčivým problémem v současnosti je, že bychom měli spolupracovat s policií, ať již ČR nebo městskými a pomáhat jim odhalovat ty, kteří nedodržují karanténu, či by v ní měli být. Problém je, že jména těchto lidí jsou nám neznámá, a tak je to celé jen k smíchu.

2. Všechny naše občany bez rozdílu. Pochopili, že se nacházíme všichni ve složité situaci a tak se chovají daleko ohleduplněji než dřív a rád bych věřil, že po této zkoušce to v nás už zůstane zakódováno napořád.

3. Není doba na to, abychom kritizovali, ale není na to, abychom si plácali po ramenou, jací jsme pašáci. Stále je nedostatečná distribuce ochranných pomůcek a přitom máme spoustu podniků v naší zemi, které jsou schopny dodávat tyto pomůcky. Ty jsme měli oslovit hned na počátku, namísto toho raději vítáme v Ruzyni letadla z Číny. Přes všechny obtíže si nemyslím, že by vláda či kraj při řízení této krize úplně selhaly.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Carbol, starosta Dobré:

Jiří Carbol, starosta DobréZdroj: Archiv

1. Nyní v obci řešíme několik okruhů problémů. Po uzavření místní knihovny a mateřské školy 16. března jsme se soustředili na zajištění ochranných roušek. Díky aktivitě vedení a zaměstnanců mateřské školy, skautů a hasičů jsme do týdne měli rozneseny zdarma roušky všem občanům. Průběžně jsme začali zajištovat dezinfekční prostředky pro všechny domácnosti a provádět dezinfekci autobusových zastávek. V pátek 3. dubna proběhla druhá vlna roznosu ochranných roušek pro občany, takže každý občan dostal dvě roušky.

2. Musím vyzvednout aktivitu občanů, kteří rozjeli akci Dobrá sobě – roušky občanům, a po celou dobu zajištovali látky, nitě a vše, co bylo potřeba. Díky zapojení kolektivu mateřské školy pod vedením Jany Maďové, dalších maminek a pomoci našich skautů a hasičů jsme dostali velmi rychle ochranné roušky do všech domácností. Skvěle akci zajistil místostarosta Milan Stypka. Děkuji ale také kuchařkám školní kuchyně, které zajišťují stravování pro seniory. Vedení základní školy zajistilo modernizaci výdeje obědů do jednorázových hygienicky uzavřených obalů. Děkuji našim hasičům, kteří věnovali 10 tisíc korun a obstarávají svačinky pro zdravotníky, provádějící v Nemocnici Frýdek-Místek odběry na koronavirus.

3. Jsme v situaci, na kterou nebyl nikdo připraven a musíme reagovat rychle. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že postup státu i kraje je v zásadě správný. Velmi si vážím osobního nasazení všech složek integrovaného záchranného systému, zdravotníků, hasičů i policistů.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Baďura, starosta Paskova:

Petr Baďura, starosta PaskovaZdroj: Archiv

1. Jako největší problém v této době vnímám nedostatečnou možnost poskytnout přímo v našem městě lékařskou pomoc občanům z důvodu uzavření ordinace obvodního lékaře, který se dostal do kontaktu s pozitivním pacientem. Řešení je prostě nad naše možnosti, jak s přihlédnutím k současnému krizovému stavu, ale i obecnému nedostatku praktických lékařů v době předchozí.

2. Rád bych i touto cestou pochválil a znovu poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se do procesu zvládání současné situace zapojili. Poděkování patří i našim dobrovolným hasičům, kteří drží služby a jsou připraveni v případě potřeby pomoci. I všem ostatním, kteří nám poskytli materiální pomoc, nabídli své služby, vyráběli dezinfekci v době, kdy nebyla k sehnání. V neposlední řadě i členům našeho krizového štábu, kteří se v této ostré prověrce dokázali se všemi úkoly popasovat a dělají svou práci dobrovolně.

3. Zatím to zvládají relativně dobře. I když jsem na počátku měl pocit jakési nedůvěry ve schopnosti těch, kteří mají za obce odpovědnost. Neměli jsme dostatek informací, což se postupem času napravilo. Osobně jsem přesvědčen, že v takové situaci je potřeba volit nekompromisní, jednoznačná rozhodnutí, i taková, která se mnohým nelíbí, ale bez propojení do těch „nejnižších pater“ účinná nebudou. Rovněž zásobování potřebným materiálem by mělo být řízeno a zajišťováno z jednoho místa.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí:

Helena Pešatová, starostka města Frýdlant nad OstravicíZdroj: Archiv

1. Středisko sociálních služeb takřka se stovkou seniorů, kteří potřebují pomoc ošetřovatelek, jsme uzamkli. Snažíme se pomoci seniorům žijícím samostatně nebo v bytovém domě DPS. Jim nabízíme možnost bezplatného obstarávání nákupů, zajišťování obědů, nakupování léků i venčení psů. Mnoho z nich však této nabídky nevyužívá. Naopak! Slevy v obchodech a vyhrazená doba nákupu určená především jim znamená pro mnohé společné setkání, poklábosení.

2. Úplně všechny spoluobčany! Takřka každý se zapojil do šití roušek, roznosů nákupů, obědů, finanční pomoci aj. Vážím si pomoci hasičů, kteří objížděli i méně dostupná místa v okrajových částech obce a informovali o změnách v souvislosti s nákupní dobou seniorů. Nyní distribuují ochranné roušky do schránek našim spolubydlícím. Chválím všechny, kdo jsou ohleduplní k ostatním a respektují všechna nařízení! Máte můj obdiv a poděkování! Jsem na ně hrdá!

3. Asi se shoduji s názory ostatních starostů. Hlavně prvních 14 dnů to byl absolutní chaos. Stovky e-mailů, dezinformace, nekoordinovanost…

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Roman Wróbel, starosta obce Bystřice:

Roman Wróbel, starosta obce BystřiceZdroj: Archiv

1. Obával jsem se o dvě věci – oblast duchovního zdraví (hlavně u starších občanů) a přebytek volného času (hlavně u dětí MŠ a ZŠ). Díky propojenosti obecních informačních médií (obecní rozhlas, web, FB, mobilní rozhlas), součinnosti s vedením příspěvkových organizací, obecní policií a hlavně díky úžasné kázni, zodpovědnosti a solidaritě občanů probíhá zatím chod obce, byť v nouzovém režimu, standardně.

2. Chválím bez výjimky všechny, kteří se dokáží podřídit, zatnout zuby a přečkat toto období navzdory všem omezením!

3. Jsme v dobrých rukou dobře nastaveného a propracovaného systému.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Myšinský, starosta Nošovic:

Jiří Myšinský, starosta NošovicZdroj: Archiv

1. V naší obci přistupujeme k nastalým problematickým situacím individuálně, ať už to byla první pozitivita a s tím spojené karantény, nedostatek ochranných pomůcek, zabezpečení rozvozu stravy pro seniory a další. Dnes nelze predikovat vývoj pandemie a ani co nás v dalších dnech čeká. Každopádně co víme, že ke každému problému přistupujeme neodkladně a s rozmyslem.

2. Přednostně musím poděkovat lidem v tzv. první linií v celé ČR. Pochválit musím převážnou část obyvatel v obci, kteří si uvědomili tíživost situace a dodržují veškerá nastavená pravidla. Komu však chci nejvíce poděkovat, jsou dobrovolníci z obce, kteří se zhostili výroby roušek. A také skautům, kteří se podíleli na jejich distribuci do všech domácností. Ocenit musím dobrou komunikaci s krizovými managementy společností Pivovar Radegast a Hyundai Motor Manufacturing Czech, které se nacházejí na území Nošovic. Oběma společnostem děkujeme za spolupráci i za dodání materiální výpomoci pro potřebné.

3. Nelze nikomu vytknout snahu zvládnout nejednoduchou situaci. Co mi však chybí, je koordinovanější komunikace mezi složkami krizového managementu státu a kraje k obcím. Musíme si přiznat, že kromě přijatých legislativních opatření jsme jinou pomoc neobdrželi. Deklarovaná materiální pomoc státu či kraje k nám nedošla. Z kraje nám jen zaslali 19 kusů jednorázových roušek, 55 kusů plátěných roušek došitých a 90 kusů nastříhaných a jeden kus respirátoru 2. třídy. My jsme od deklarace na nic nečekali a vše potřebné si s předstihem zajistili sami.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radim Bača, starosta obce Palkovice:

Radim Bača, starosta obce PalkoviceZdroj: Archiv

1. V současné době v naší obci není žádný závažný problém. Lékaři a lékárna fungují, obchody s potravinami mají taktéž otevřeno. Nákupy seniorům a potřebných zajišťujeme. Roušky a dezinfekci máme taky k dispozici. Obecní úřad funguje na telefonickou či e-mailovou objednávku. Myslím si, že za současných podmínek občané zvládají situaci dobře.

2 Musím pochválit všechny občany Palkovic a Myslíku za jejich disciplinovanost. Samozřejmě je třeba ocenit prodavačky v obchodech. Taktéž chválím všechny dobrovolníky, roznášející nákupy a roušky. Není možné zapomenout na všechny, kteří šijí roušky, lékaře a hasiče. Nechci na nikoho zapomenout, proto musím napsat, že ocenění zaslouží všichni ti, kteří současnou situaci berou vážně, nic nepodcení a snaží se aspoň svojí troškou přispět ke zdolání současné pandemie.

3 Myslím si, že město Frýdek-Místek a jeho krizový štáb situaci zvládá dobře. Velmi dobře se s ním komunikuje. V podstatě vše, co potřebujeme k naší práci, v současné době řešíme pouze s magistrátem ve Frýdku-Místku. Na adresu státu a kraje se nechci nijak vyjadřovat. Na to bude dost času až po odeznění současné situace. Mrzí mě ovšem, že nás jako starosty malých obcí neberou jako sobě rovné. Spíše z nás udělali jakési hlupáky, kterým není možno svěřit žádné informace.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Blokša, starosta Pržna:

Petr Blokša, starosta PržnoZdroj: Archiv

1. Neřekl bych největší, ale jeden z řady. Ne zcela všichni lidé, kteří se v obci pohybují, respektují nařízení o používání roušek. Jde spíše ale o výjimky. Problém nastává zejména, je-li hezké a teplé počasí. Lidé mají tendence se scházet na dětských hřištích či u restaurací a nerespektují nařízení o počtech osob na jednom místě. Vůbec si nepřipouštějí možná rizika a ještě jsou bez roušek. Na skutečnost, že si musíme pomoci s pomůckami sami, jsme si již zvykli a vlastně už ani moc neočekáváme.

2. Obce si díky svým lidem pomohly samy! A navíc, obce pomohly a pomáhají i tam, kde to je a byla jednoznačně povinnost státu! Ocenění za naši obec zasluhují všechny naše švadlenky, které se velice ochotně vrhly do šití roušek. Našily více než 1000 kusů a co se nerozdalo v obci, pomohlo v dětských domovech, domovech seniorů, v nemocnicích, ve firmách či v zařízení Náš svět. Těmto subjektům jsme dodali určitě dvě třetiny celé produkce roušek. Pochvalu zasluhují také zaměstnankyně obchodu a pošty, které velice dobře zvládají nelehké období a starají se o zachování chodu služeb v obci. Rovněž zaměstnanci úřadu a obce plní své úkoly.

3. Ne, to si tedy nemyslím. Kraj a stát nás sice ze všech možných stran pravidelně informují, to ano, ale pomůcky jsme takřka nedostali. Do dnešního dne (2. 4.) jsme obdrželi 50 kusů jednorázových ústenek a jeden respirátor. Ordinace praktického lékaře jede jen v provizorním režimu, neboť nemají ochranné pomůcky. Stát měl již dávno oslovit domácí výrobce. Stát nedokázal pomoci tam, kde je to jednoznačně jeho povinností. To je smutné. Možná bychom na tom s šířením viru byli daleko hůře, kdybychom spoléhali jen na vládu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Blahuta, starosta Raškovic:

Jiří Blahuta, starosta RaškovicZdroj: Archiv

1.Tak jako je všude problém s rouškami, tak je tomu i v naší obci. Dobrovolníci se snaží, ale poptávka je vyšší než nabídka.

2. Všechny ty, kteří v tak svízelné situaci nasazují své zdraví, především prodavačky, šoféry autobusů, policii, hasiče, zdravotníky. Snad bude stát při nich štěstí a za svou obětavou práci se nenakazí.

3. Určitě, s takovým katastrofickým celosvětovým scénářem nepočítala žádná cvičení „CO“, žádné školení krizových štábů. Všechna opatření se dělají za pochodu, i když se pro někoho zdají zmatená, určitě taková nejsou. Jsou výsledkem a reakcí na to, jak se situace vyvíjí. Je třeba všem poděkovat za to, jak to zvládají a pomáhat jim, ne pomlouvat a házet klacky pod nohy.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Raimund Sikora, starosta Vendryně:

Raimund Sikora, starosta VendryněZdroj: Archiv

1. Problém je, že nikdo nevíme, kdy tato situace skončí, toto všeobecně vnáší mezi obyvatele strach a neklid. Snažíme se rychle přizpůsobit a našim občanům zajistit v rámci možností vše potřebné, což není vždy jednoduché.

2. Děkuji a oceňuji všechny, kteří se snaží pomoci a používají zdravý selský rozum.

3. Pro stát, kraj a nás všechny je to bohužel něco nového, na co se nedá připravit. Všichni dělají dílčí chyby. V globálu dělají veškeré orgány maximum, i v porovnání s Evropou. Věřím, že jsme na dobré cestě a společně to musíme zvládnout.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína:

Gabriela Hřebačková, starostka Českého TěšínaZdroj: Archiv

1. Největším problémem současnosti je paradoxně problém, který souvisí s budoucností. V každém z nás se totiž množí otázky, co bude následovat, jaký dopad bude mít pandemie na naše životy, co vše se změní. Pevně věřím, že i tuto zkoušku naše společnost zvládne.

2. Hrdiny jsou bezesporu všichni ti, kteří navzdory probíhající pandemii vykonávají svou profesi. Jsou to zdravotníci a lékárníci, pracovníci sociálních a pečovatelských zařízení, složky integrovaného záchranného systému, řidiči hromadné dopravy, řidiči zajišťující zásobování, prodavačky, pracovníci ve výrobě, pekaři, zpracovatelé a výrobci potravin, lidé, kteří zajišťují každodenní chod a fungování města, těch lidí je celá řada. Všem patří obdiv a upřímné poděkování.

3. To, co v současném třetím tisíciletí zažíváme a čeho jsme svědky, je věc naprosto nová pro každého z nás. Můžeme jedině čerpat ze zkušeností států, které pandemie zasáhla o několik týdnů dříve. Když beru v úvahu tyto okolnosti a mám na paměti, že se jedná o celosvětový problém, jsem přesvědčena, že jak vedení kraje, tak i státu se snaží s největší mírou zodpovědnosti efektivně řešit a zvládat stávající situaci.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Dáša Murycová, starostka Doubravy:

Dáša Murycová, starostka obce DoubravaZdroj: Archiv

1. Vyhlášení nouzového stavu zasáhlo do života každého z nás v různém měřítku. Situaci v obci řešíme operativně, ale bez zapojení celé řady dobrovolníků by se nám to nepodařilo. Pro letošní rok máme naplánované opravy a připravenou realizaci. Nemůžeme přistoupit k výměně oken v bytovém domě z důvodu ochrany nájemníků před možným šířením infekce. K této akci přistoupíme až po ukončení nouzového stavu. Velkou neznámou pro obec je celkový dopad nouzového stavu na plnění daňových příjmů v rozpočtu obce, hledání možných úspor patří ke každodenním prioritám.

2. V této nelehké situaci patří velké poděkování celé řadě dobrovolníků, kteří našili ochranné roušky, které po té nabídli k distribuci občanům. Ti si je mohli vyzvednout v prodejnách na území obce. Ochranné roušky byly rovněž dodány do ordinace praktického lékaře. Pracovní nasazení všech, kteří se podílejí na zásobování obce, zajištění provozu obchodů a zajištění stravování seniorům včetně rozvozu, si zasluhuje velké uznání. V nelehké situaci se také ocitli pedagogové, kteří koordinují vzdělávání svých žáků na dálku, a čeká je náročné dokončení školního roku.

3. Bez odpovědi

David Harok, starosta Chotěbuzi:

David Harok, starosta obce ChotěbuzZdroj: Archiv

1. Nevnímám nějaké velké pnutí mezi občany. Řekl bych, že jsou všichni v očekávání, co bude pak. Jsme příhraniční obec a mnozí jsou zvyklí jezdit nakupovat do Polska, ať potraviny nebo věci spojené se zahradou. Zákaz překračování hranic tady neseme opravdu špatně. Jinak si myslím, že právě na vesnici zákazy vycházení atd. snášíme lépe než ve městech, přece jenom člověk má více prostoru a pocit „ponorky“ se dostaví později.

2. Jsme malá obec a myslím, že dokážeme na věci reagovat rychleji. Občany oslovujeme formou SMS zpráv. Mám pocit, že jsme po celou dobu byli o krok napřed. V době otevřených obchodů jsme seniory informovali o tom, ať omezí nákupy ve velkých obchodních centrech. V době, kdy se zjistilo, že by roušky mohly šíření nákazy zmírnit, jsme měli poptanou švadlenu a vymyšlený systém rozdávání roušek obyvatelům. Velký dík tedy patří hlavně dobrovolníkům a švadlenám, kteří dny i noci trávili za šicími stroji. Moc mě těší, když potkávám lidi v našich rouškách. Včasné rozhodnutí, informovanost občanů a rychlá akce přišly v tuto dobu vhod.

3. Vůbec si neodvažuji vládu za jejich rozhodnutí kritizovat. Naopak, zaslouží si velký obdiv. Bojují s něčím, co tu ještě nebylo. Celý svět prochází velkou zkouškou. Už teď vidíme chyby, kterých se dopustila Itálie nebo Británie. Jsem rád, že jsme šli jinou cestou. Učíme za pochodu a hledáme řešení podle naší nejlepší víry. Mrzí mě však dvě věci. Najdou se lidé, kteří na tom všem budou chtít zbohatnout a po bitvě se objeví generálové, kteří budou poukazovat na chyby a špatná rozhodnutí. Odborníci nejlépe posoudí, zda jednotlivá opatření státu byla správná. Co se týká dodávek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků z centrálních dodávek, je realita taková, že teprve po třech týdnech jsme přivezli dezinfekci, která byla distribuována přes ORP. Věřím, že situace v zemi umožní brzký návrat do běžného režimu.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jan Wolf, primátor Karviné:

Jan Wolf, primátor KarvinéZdroj: Archiv

1. Myslím si, že tak jako asi ve všech městech České republiky je v současné době i v Karviné nedostatkovým zbožím zdravotnický materiál. Jelikož chceme zajistit bezpečnost pro naše občany, tak nespoléháme jen na pomoc státu, potažmo kraje, ale snažíme se jej zajistit také jinými formami. Jako jedno z prvních měst jsme zřídili rouškomat, kde si lidé mohou zakoupit roušky a výtěžek z prodaných roušek poputuje přes dobrovolnickou organizaci ADRA zpět na sociální projekty do Karviné, jako je například pomoc seniorům nebo spolupráce s karvinskou nemocnicí.

2. Lidí, kteří si zaslouží ocenění, je celá řada. Nerad bych na někoho zapomněl, ale chtěl bych poděkovat všem, kdo jakkoliv pomáhají zvládnout tuto nelehkou situaci, ať už se jedná o zástupce integrovaného záchranného sboru, zaměstnance magistrátu, zaměstnance ve školství, zaměstnance všech příspěvkových organizací města, všech dobrovolnických organizací, některým podnikatelům, ale i těm, kteří například doma šijí roušky a snaží se je jakýmkoliv způsobem distribuovat všem potřebným. Také bych rád poděkoval všem občanům, kteří k této situaci přistupují zodpovědně, dodržují všechna nařízení a jsou ohleduplní k druhým.

3. Myslím si, že vedení kraje dělá, co může. Tato situace překvapila úplně všechny, počínaje naší vládou. Otázkou je, zdali vláda v rámci nějakých analytických procesů nemohla zareagovat trochu dříve, minimálně co se zdravotnického materiálu týká. Na druhou stranu opatření, se kterými neotálela, dle mého názoru vývoj epidemie značně přibrzdila. Pokud jde o kraj, tak si myslím, že svoji roli zvládá dobře. Nebojí se nahlas ozvat směrem k vládě, když je něčeho nedostatek a dělá pro své občany maximum možného.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Miroslav Chlubna, starosta Orlové:

Miroslav Chlubna, starosta OrlovéZdroj: Archiv

1. Samozřejmě pro lidi ve městě je rozhodující dostupnost roušek. Město však musí řešit situaci komplexněji. Je to mnoho úkolů, které je nutné zajistit směrem k lidem, přes fungování policie, strážníků, lékařů, sociálních služeb, informovanosti. Pořád se chystají krizové plány k situaci, kterou neumíme moc předvídat. Například, co budeme dělat, kdyby se nám koronavirus objevil v domově pro seniory.

2. Určitě bych rád poděkoval všem, kteří pomáhají a pracují pro druhé, nasazují své vlastní zdraví ku prospěchu nás všech. Je to obdivuhodné a slova díků jsou nedostatečná.

3. Rozhodně ne. Kraj situaci zvládá lépe než vláda. Pořád si myslím, že vláda nás všechny nechala na holičkách. Řešila víc své vlastní PR místo řešení problémů a mnohokráte nemluvili k občanům pravdu. Kraj, tedy vedení kraje, situaci řeší rozhodně lépe a za mnohé věci jim děkuji.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Vícha, starosta Bohumína:

Petr Vícha, starosta BohumínaZdroj: Archiv

1. V tuto chvíli leží nejvíc povinností na nemocnici, lékařích a sestrách a také na sociálních pracovnících. Musíme se postarat o seniory a nemocné. Je to však podle mne klid před bouří. Jednak může být hůř v počtu nakažených. A v případě prodloužení opatření vlády mohou vzrůstající ekonomické dopady na lidi přinést větší nervozitu, potíže se splácením nájmů a mnoho dalších nepříjemností. A na to se musíme připravovat, pak přijde mnohem více práce. Také finanční dopady na obce a města budou drastické. Připravujeme proto úspornou variantu rozpočtu. Naštěstí je Bohumín v dobré kondici a musíme to zvládnout.

2. Máme výborný tým, který funguje "v dobách míru", o to více se to projeví v krizové situaci. Po poradách krizového štábu mám vždy velkou radost, že každý ví, co má dělat a také to dělá, a přispívá tak svým dílem k tomu, aby město i teď fungovalo. Velká tíha je teď na pracovnících sociálních služeb a pečovatelkách, na zaměstnancích nemocnice - a jsem pyšný, že ji máme. Velká zodpovědnost leží teď na policistech a strážnících, hasičích, pracovnících zajišťujících svoz odpadů a čištění města a nakonec i na učitelích, kteří vyučují elektronicky. Nebýt obětavých prodavaček, byla by panika, spousta dobrovolníků šije roušky… V dobách krize se umíme spojit a pomáhat si, to ukázaly v minulosti i velké povodně.

3. Komunikace s krajem je dobrá. Pravidelně dostáváme všechny potřebné informace. Na zásobování ochrannými prostředky a dezinfekcí si nestěžuje ani naše nemocnice nebo centrum sociálních služeb. Vláda podle mne dobře a včas zaváděla opatření proti šíření viru a oddálila tak nástup počtu nemocných v době, kdy nebyly ochranné pomůcky, a zdravotnictví nebylo připraveno na vysoký nápor nemocných. Organizačně už ale vláda nezvládla uzavření hranic, kde řidiče kamionů čekaly desetikilometrové fronty bez toalet. Zmatky způsobila trojí změna času pro nakupování důchodců. Ale to s sebou krize přináší.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Marian Lebiedzik, starosta obce Petrovice:

Marian Lebiedzik, starosta obce PetroviceZdroj: Archiv

1. V této chvíli řešíme, jak maximálně minimalizovat riziko nákazy klientů v našich domech s pečovatelskou službou a zajistit bezpečí nejen jejich, ale i pečovatelek. S minimem adekvátních ochranných prostředků, které jsme doposud obdrželi, či se nám podařilo zajistit ve vlastní režii, je realizace konkrétních opatření poměrně náročná, stejně jako zabezpečení bezpečného chodu z hlediska personálního zabezpečení.

2. Chtěl bych poděkovat více než třicítce dobrovolníků z Petrovic u Karviné a okolí, kteří v průběhu necelých 14 dnů ve spolupráci s obcí ušili více než 6500 bavlněných roušek, které byly následně distribuovány všem obyvatelům naší obce do schránek. Děkuji také všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří v posledních 14 dnech pracovali často i o víkendech, abychom mohli naše občany rouškami vybavit.

3. Z pohledu tiskových konferencí a PR záležitostí zcela určitě. Jedna věc je vydávat nařízení, i když tímto nezpochybňuji jejich význam, druhá věc je jejich konkrétní realizace a zajištění konkrétních opatření na nejnižší úrovni k minimalizaci šíření viru. K tomu ve své většině do této chvíle starostové neměli de facto žádnou oporu ani na úrovni státu, ani na úrovní kraje. Co si obce neopatřily většinou s velkými problémy samy, to neměly, a to počínaje rouškami přes ochranné pomůcky pro pracovníky, jako jsou respirátory, ochranný oděv či brýle, konče dezinfekčními prostředky. Pokud byly náhodou roušky a respirátory dodávány, tak pouze téměř v jednotkách kusů. Za nepochopitelné až hloupé také považuji nařízení, které odepírá starostům obcí mít informace o tom, zda a v jakém počtu jsou na území dané obce pozitivně testovaní na Covid-19.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Martin Polášek, starosta Těrlicka:

Martin Polášek, starosta obce TěrlickoZdroj: Archiv

1. To, že nám stát dává úkoly, ale nedodává nám požadovaná data, abychom mohli zadané úkoly plnit. Požadujeme data o lidech v karanténě nebo o nakažených, abychom mohli těmto lidem nabízet pomoc. Stát, potažmo kraj, tvrdí, že starostové jsou „dementi“, kteří by s těmi daty neuměli pracovat a nejsou schopni zajistit bezpečnost zpracovávaných dat.

2. Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám pomáhají šít roušky, jež následně bezplatně předáváme seniorům v Těrlicích.

3. Stát asi dělá vše, co je v dané situaci možné, kromě nulové spolupráce se starosty.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Milan Starostka, starosta Rychvaldu:

Milan Starostka, starosta RychvalduZdroj: Archiv

1. V Rychvaldě je v současné době překvapivě poměrně klid. Žádný velký problém nenastal, až na počáteční nedostatek roušek. Ten je řešen za pomoci spousty dobrovolníků a Červeného kříže a ve spolupráci s městem. Město nakoupilo asi 180 metrů látky a dokonce nechalo látku nastříhat na roušky. V současné dobé provádíme plošnou dezinfekci města a lidé se chovají, až na opravdu velmi řídké výjimky, velmi zodpovědně.

2. To je velmi těžké. Chválím všechny dobrovolníky, kteří šijí. Chválím iniciativu Červeného kříže v čele s paní Nadkanskou. Musím pochválit radní Oprchalského a Budníka, kteří zajistili nastříhání látek na roušky laserovou metodou, takže se nastříhalo okolo 2000 roušek za odpoledne a ušetřila se šičkám spousta času. Kdybychom všechny jmenovali, nestačila by jedna novinová stránka. Za mne obrovská pochvala všem občanům Rychvaldu, kteří k situaci přistupují s opravdu velkou zodpovědností a respektem.

3. Dle mého názoru obě instituce fungují a situaci řídí a zvládají velmi dobře a občané to kvitují. Jediné co mi vadí, že někteří „politici“ i do této těžké doby a tvrdé zkoušky národa tahají politiku a nesmyslné bláboly. Držme pohromadě a vyhrajeme!