1/34

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Zuzana Ožanová, starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

close Zuzana Ožanová, starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz info Zdroj: Archiv zoom_in

1. Problémem je na jedné straně nezodpovědné chování, na druhé straně až panický strach, který vede občas k teroru chronicky nemocných lidí, kteří si dovolí zakašlat. Psychická zátěž vyvolaná situací je vysoká a projevuje se na chování lidí. Například nemůžeme v jedné části obvodu provádět ruční čištění, jelikož se v dané oblasti pohybuje většina občanů bez zakrytí úst a zaměstnanci technických služeb tak mají oprávněné obavy o své zdraví. Naopak jiní občané mají tendenci svými nezodpovědnými návštěvami ohrožovat seniory.

2. Nebudu opakovat to, co všichni a podívám se do své blízkosti na radnici. Musím ocenit především pracovníky sociálního odboru, zvláště pečovatelky. Jedná se o ženy pomáhající potřebným, které nemají čas na odpočinek. K jejich stálým klientům přibyly osoby potřebující po městském obvodu pomoc, například s nákupem nebo zaopatřením roušek. Patří jim můj obdiv a poděkování.

3. Ano. V minulosti se nikdo z nás s podobnou situací nesetkal. Rozhodnutí se musí přijímat operativně a rychle. Můžeme mít různé názory na správnost rozhodnutí. V krizových situacích nelze vyvolat zdlouhavou veřejnou diskusi a ptát se každého jednotlivce, co by chtěl. Jen rychlá rozhodnutí mohou být účinná. Vzpomeňme na reakci, na první omezení, např. pan Hrušínský.

loading
arrow_left Předchozí
1/34
Další arrow_right