První den po znovuotevření si tam pro návštěvníky připravili zajímavý program pro děti i dospělé. Když minulý víkend trhla rekord Stezka Valaška, jen za první hodinu po otevření na ní zavítalo osm set lidí.

Tolik jich v sobotu do archeoparku nejspíše nedorazilo za celý den. Je tak ideálním místem k výletu pro ty, kteří se neradi mačkají.

Most a objekty zůstaly, jinak je vše nové

Dva roky museli vzít za vděk pouze návštěvníky, kteří chodili do vstupní budovy na výstavy, přednášky a akce pro školy i veřejnost. Slovanské hradiště na kopci bylo zavřené kvůli obměně dřevěného opevnění a archeologickému průzkumu. Otevřelo se až v sobotu.

„Přesto při rekonstrukci stěžejní části archeoparku nechodilo úplně zanedbatelné množství lidí,“ těšilo vedoucí Archeoparku Chotěbuz Lucii Ruckou. Ta pro Deník dodává, že dřevěný most a budovy uvnitř hradeb zůstaly původní, celé hradby jsou ale nové.

Archeologická lokalita v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se ve zdejších lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, kdy na výšinné ostrožně na řekou vyrostla pravěká osada předslovanského osídlení. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu představuje areál Archeoparku. Archeopark je až do konce září otevřen denně kromě pondělí do 17 hodin, v zimních měsících pak do 16 hodin.

„Na některých místech probíhal archeologický průzkum už dříve, ale nikdy se neprobádá vše. A jelikož jsme ve velmi důležité archeologické lokalitě, průzkum musel proběhnout,“ soudí Rucká.

Podle ní na znovuotevření areálu zavítal vyšší počet lidí, než na obdobné akce chodívá běžně, čemuž patrně pomohlo i vstupné zdarma, které se zde stejně jako jinde neplatí až do konce října (seznam bezplatných památek najdete zde).

Návštěvníky, kteří do archeoparku zavítají po ještě delší době, pak milé překvapí i nová přístupová cesta po kovové lávce místo původních dřevěných schodů v kopci.

Sobotní program potěšil nejen děti

Za zcela novou hradbou to v sobotu žije. Mnohdy se vzdělávají a hrají si celé rodiny. Zkoušejí, jak se pazourkem rozkřesává oheň, vyrábí se metly z větví nebo nádoby z hrnčířské hlíny. Také jsou k dispozici měkčené i dřevěné meče se štíty, s nimiž se do boje dávají děti, rodiče s dětmi, ale mnohdy i rodiče mezi sebou! Zábavě se meze nekladou.

Nevelké hradiště na kopci nad Chotěbuzí je demonstrací života starověkých Slovanů. K vidění je velká zbrojnice, kuchyňka i několik polozemnic – chalup ze dřeva a větví, které mají otvory vyplněné hlínou a uvnitř nanejvýš prostou postel, ohniště a pár polic. V jedné z nich návštěvníkům popisuje život Slovanů malý chlapec v dobovém oděvu.

„Skuteční Slované měli veškeré otvory maximálně utěsněné, otvor nechávali pouze nad dveřmi, aby se neudusili kouřem. Zajímavé je, že i když měli hliněné podlahy, nemívali vevnitř po deštích bláto, protože díky teplu z ohně podlaha zcela vyschla a byla tvrdá jak beton,“ vysvětluje chlapec příchozím.

Slované vyzvali rodiče k boji

Sobotní program pod heslem Branou do minulosti návštěvníky přilákal na dobová hudební vystoupení, módní přehlídku z období osídlení hradiště, ale i bojové ukázky či výcvik vojsk.

Zejména bojové ukázky přikovaly všechny příchozí na lavičky a nechávají je žasnout. Ukázka štítové hradby si publikum získává, zvláště když následně ji mají zkusit rozrazit děti. Těm se to nedaří, a tak bojovník vyzývá všechny rodiče, kteří měli tolik odvahy vyslat do „boje“ děti, aby se zúčastnili sami. Zatímco nejprve se smáli dospělí, co do hlučnosti smíchu je následně brzy předčily jejich ratolesti.

„Tati, ty jsi tomu dal,“ poznamenává po „bitvě“ jeden z chlapců směrem ke svému otci. Plno v archeoparku očekávají i následující neděli při akci Den rodin.