Brněnští architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof si v týdnu udělali výlet do Ostravy, kde má za několik let stát nejvelkolepější stavba v zemi. Zastupitele města seznámili se změnami, které bylo nutno provést po geologickém průzkumu. Spočívaly ve snížení stavby z 238 na 235 metrů a změně tvaru budovy z jedné základny štěpící se ve dvě věže na čistě jednověžovou stavbu ve tvaru přesýpacích hodin.

„Průběžně jsme měli asi dvanáct variant, které jsme v průběhu dvou let neustále upravovali a vylepšovali. Výsledkem je návrh, za který ručíme,“ řekl architekt Ondřej Chybík, podle něhož je stavba tak vysoké budovy přímo v centru města téměř světový unikát.

Vyhlídka pro všechny

Mrakodrap by měl sloužit 2230 lidem a skládat se má především z bytů, které budou tvořit vrchní nadpoloviční část stavby. Pod nimi má být hotel a v nejnižší části stavby kanceláře. Jednotlivé bloky pak mají oddělovat další zatím nespecifikované prostory. Třešničkou na dortu má být vyhlídková terasa, která má být fyzicky i cenově dostupná široké veřejnosti, což byl ostatně požadavek investora.

„Tyto okolnosti určily i tvar objektu, pro který byla potřeba silnou základnu a u něhož jsme se zároveň snažili o maximální využití vyhlídkové terasy, která skutečně nebude jen pro vrchní vrstvu, ale pro všechny!“ přislíbil za investora architekt Chybík.

Úpravy mrakodrapu však musí schválit zastupitelé. Nyní schválili, že se bude měnit kupní smlouva, na říjnovém zasedání pak budou schvalovat samotné znění dodatku kupní smlouvy na pozemky, na nichž bude mrakodrap stát. Oproti původnímu plánu však stavba zabere řádově o pár metrů větší prostor.

Lepší propojení s okolím

„Doprovodnými stavbami se vstupuje do okolních komunikací,“ objasnila investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, co to znamená v praxi. Jedná se o komunikace v ulici Těžařské u obchodního centra, s nimiž však mají architekti a investor širší plány.

„Máme tady dům, který jsme schopni postavit v jistých vyšrafovaných plochách, které nyní překračujeme. Byla by však škoda nepropojit mrakodrap s okolním prostorem. Bylo by k prospěchu města vyhovět a rozšířit stavbu do okolí,“ přikláněl se k návrhu také vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu ostravského magistrátu Cyril Vltavský.

„Jde především o prostor před věží, kde se dá území dořešit kvalitněji,“ popsal Ondřej Chybík. „Ve stručnosti nechceme díru do země pro vjezd do garáží, ale chceme jej zakomponovat do fasády, aby vznikla plnohodnotná ulice,“ dodal Chybík a ujistil, že má potvrzeno dopravním inženýrem i Ředitelstvím silnic a dálnic, že všechny komunikace kolem stavby budou kapacitně vyhovovat.

Jestliže zastupitelé v říjnu dodatek kupní smlouvy schválí, budou následovat dva až tři roky dalšího projektování, než bude samotná stavba zahájena.