Současně si připomněla stoleté výročí vzniku ČSR, které se váže k historické události - přísahy věrnosti republice vojáků Československé střelecké brigády v Darney ve Francii.

Návštěvníci se mohli seznámit s moderní vojenskou technikou, prohlédnout si výstavu fotografií z armádních misí, pro děti byly připraveny soutěže, skákací hrad, laserová střelnice a guláš z pravé polní kuchyně.

"Velký potlesk sklidilo nejen vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš nebo dixielandu Vojenské hudby Olomouc, ale také ukázky bojového umění MUSADO, vojenského lezení, ukázka výcviku vojenských psů nebo taktika Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava," uvedl mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava (KVVO) Martin Ogořalek.

,,Armáda v našem kraji v prvním pololetí tvrdě pracovala. Krajské vojenské velitelství Ostrava, jeho profesionální vojáci a vojáci v aktivní záloze mají za sebou úspěšně zvládnutá vojenská cvičení, stejně jako třeba řadu branných aktivit pro žáky a studenty škol nebo organizaci akcí pro veřejnost (Darkovičky, Dny bezp.MSK, akce spojené s tradicí Ostravské operace) . Proto chci dnes poděkovat svému štábu, velitelskému sboru a vojákům v aktivní záloze za splnění úkolů. I oni si odnáší pololetní vysvědčení s velkou jedničkou," poděkoval vojákům na akci ředitel KVVO plukovník Jaroslav Hrabec.

- sub -