Výsledky se v těchto dnech zabývali ostravští radní. „Projednávali jsme smutnou zprávu o výsledku auditů a kontrol z roku 2014. Finanční kontroly se dělaly, jako každý rok, ve všech 23 městských obvodech. Podstatné je však to, že u dvou z nich, konkrétně u Ostravy- -Jihu a Hrabové, bylo konstatováno, že i přes předchozí upozornění rady města byly nalezeny opakované a neřešené nedostatky," uvedl primátor města Tomáš Macura (ANO).

Dodatečná lhůta

Rada města v tomto smyslu řešila, zda nepřistoupí k sankčním opatřením.

„Máme možnost krácení dotace účelového transferu z výtěžku z loterií až do výše dvou třetin. Nakonec jsme se rozhodli, že těmto obvodům poskytneme ještě dodatečnou lhůtu do 31. května letošního roku k odstranění těchto nedostatků. Současně jsme tyto obvody upozornili na to, že pokud k nápravě nedojde, bude rada města nekompromisní," uvedl Tomáš Macura s tím, že problémem jsou zásady účetnictví a fungování vnitřního kontrolního systému. „Konkrétně především evidence a inventarizace majetku. Častá chybovost účetních operací. V případě Ostravy-Jihu tam byly pochybnosti i o vedení bytového fondu. Kdyby došlo k maximálnímu možnému krácení transferu z výtěžku z loterií, mohlo by se jednat u městského obvodu Ostrava-Jih téměř o 22,7 milionu korun a u Hrabové o 177 tisíc korun," doplnila mluvčí magistrátu Andrea vojkovská.

Starosta nejlidnatějšího obvodu Jih Martin Bednář (ANO) chce ale všechny nedostatky do daného termínu vyřešit. „O problémech víme už delší dobu a hned jsme podnikli kroky k jejich nápravě, s dalšími budeme pokračovat. Stanovili jsme si už i termín schůzky, na které budeme mluvit o dalších opatřeních. Jsem v kontaktu s kontrolním odborem města. Vyřešit tyto problémy nejen chceme, ale také musíme. Byl to jeden z našich předvolebních slibů," upozornil starosta.

Nejzávažnější nedostatky

Z celkového počtu 17 veřejnosprávních kontrol pak bylo 11 kontrol zaměřeno na hospodaření příspěvkových organizací města a 6 bylo provedeno u příjemců dotací. „Nejzávažnější nedostatky byly zjištěny u Městské nemocnice Ostrava (MNO), ta chybovala při zadávání veřejných zakázek, a dále u Komorní scény Aréna, kde bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně ve výši zhruba 82 tisíc korun. Tam je ale problém už vyřešen," řekl ostravský primátor.

V MNO bylo například u nadlimitní veřejné zakázky zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách. „Vítězný uchazeč nedoložil doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem, dále byla zjištěna řada formálních nedostatků, například doložení prostých kopií dokladů namísto originálů," upřesnila Andrea Vojkovská.

Problémová nemocnice

Primátor Tomáš Macura na závěr doplnil, že byl podán podnět legislativnímu odboru magistrátu, který posoudí, zda není na místě podezření z případného spáchání trestného činu.

Pokud by k tomuto kroku došlo, nebylo by to poprvé. Problémy v nemocnici totiž řešil podáním trestního oznámení na neznámého pachatele už i předchozí primátor města Petr Kajnar. Tehdy šlo o zakázku na vybavení nemocniční kuchyně.