Spolu s pražským a brněnským Fiat klubem byl založen v padesátých letech minulého století. V dobách své největší slávy míval kolem 250 nadšenců, kteří se scházeli ve známé kavárně Praha v centru Ostravy. Jeho členové se hojně účastnili i všech motoristických akcí pořádanýchpo celé republice.

K dnešnímu dni má ostravský klub jen asi dvacet stálých členů, kteří však stále udržují pěknou tradici a rádi by ve svých řadách přivítali nové nadšence. Pravidelné schůzky členů Fiat klubu Ostrava se konají vždy první čtvrtek v měsíci v salonku restaurace U Boříka (vedle Svinovských mostů) od 17 hodin.

Jednou z akcí, které se členové se svými automobily účastní, je Setkání italských automobilů, které se uskuteční ve dnech 25. až 27. května na zámku v Bartošovicích na Novojičínsku. Dotazy a informace ke srazu i o činnosti klubu mohou zájemci získat na tel. 723 268 705, 731 625 608 nebo 604 374 701. Fiat klub Ostrava má také své webové stránky www.fiatklubov.wz.cz a internetovou adresue-mail: fiatklubov@seznam.cz.