Majitelé, kteří se rozhodnou nabídky využít, obdrží od ŽDB Group na místě doklad nazvaný Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru. „Dnes nemůže majitel starého nebo nepojízdného vraku jen tak snadno vrátit registrační značku a vyřadit auto z evidence na odboru dopravy. Nejprve musí prokázat, že jeho vrak byl odstraněn ekologicky za pomoci specializované firmy,“ uvedl Petr Suchý, referent odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově. Kompletní autovrak bude zlikvidován bezplatně. Majitel musí předložit občanský průkaz a velký technický průkaz vozidla. Likvidace vraku bez motoru stojí 600 korun.